Ar sunku būti jaunam

Lietuvių referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 35 KB
2 puslapiai

Jaunimo problemos rašytojus jaudino jau seniai. Antikos herojus Ikaras nepaklausė tėvo perspėjimų ir žuvo. Tėvų ir vaikų tarpusavio santykius gvildeno ne tik O.Balzakas romane ,,Tėvas Gorijo“. Tai amžina problema. Lietuvių rašytojus domino jauno žmogaus vieta visuomenėje. Jaunimo tema rašė V.Bubnys (,,Žalios sūpuoklės“, ,,Baltas vėjas“ ir kt.), A.Zurba (,,Integralas“, ,,Šimtadienis“), J.Grušas (,,Meilė, džiazas ir velnias“), J.Glinskis (,,Kingas“) ir daugelis kitų.
Plečiantis literatūros tematiniams horizontams, gilėjant tiesos kriterijui, kaip moralinio vertinimo prielaidai, smarkiai išaugo literatūros socialinis aktyvumas. Rašytojai palaipsniui kratėsi iš pokario metų paveldėtos baimės svarstyti aktualius gyvenimo klausimus, kalbėti apie tikrovėje esančius trūkumus. Drąsiausias šia prasme turbūt yra R.Gavelis. Jo novelių knygų ,,Įsibrovėliai“, ,,Nubaustieji“ herojai - jauni šių dienų žmonės - stojasi prieš istorijos ir sąžinės teismą. ,,Visą Lietuvą pražudys tylėjimas“,- sako eiliniam viršininkui kasmet besikartojančiame sapne žynys. Stalinizmo dvasia ,,užkoduota“ košmariškuose sapnuose, labirintuose. Žmogus, pažeidęs žmogiškumo taisykles, priverstas žūti kaip asmenybė: jį atstumia net pati gamta (žudiko kambaryje nuvysta gėlės), jis darosi svetimas sau pačiam. Sunku, kai esi verčiamas viena mąstyti, kita kalbėti, o trečia daryti.
R.Gavelio romanas ,,Vilniaus pokeris“ šokiruoja natūralistinėmis scenomis: po kelis kartus aprašomi vyro ir moters lytiniai organai, lytinis aktas. Esame Visatos Subinėje, kur niekas mūsų nemato nuo 1940 m. vasaros (sovietų okupacijos pradžios). Tačiau tai autorius daro sąmoningai: po penkiasdešimties metų sovietinės hipnozės pabudinti ir priversti mąstyti savo galva įmanoma tik ,,šoko terapija“. Tardytojas enkavedistas romane ,,Vilniaus