Ar reikalinga mirties bausme

 5
Microsoft Word 54 KB
5 puslapiai

TURINYS

ĮVADAS 3
1. SĄVOKŲ PAAIŠKINIMAS 4
2. INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ APŽVALGA 4
2.1 Mirties bausmė pasaulyje 4
2.2 Bausmės istorija 5
2.3 Bausmės vykdymas 6
2.4. Mirties bausmė Lietuvoje 7
3. ANKETŲ ANALIZĖ 8
IŠVADOS 13
INFORMACIJOS ŠALTINIAI 14

ĮVADAS

Kursinio darbo tema – ar reikalinga mirties bausmė?
Mano darbo tikslas – atlikti tyrimą ir sužinoti žmonių nuomonę apie mirties bausmę.
Problema – mirties bausmės reikalingumas.

Darbo uždaviniai:
1. sužinoti žmonės už ar prieš mirties bausmę;
2. išsiaiškinti ar žmonių nuomone, tai tinkama bausmė;
3. išsiaiškinti ar žmonės kada susimąsto, ką jaučia žmogus nuteistas mirties bausme;
4. išsiaiškinti ar reikalinga mierties bausmė Lietuvoje;
5. ištirt kas labiau pasisako už mirties bausmę – vyrai ar moterys, jaunimas ar vyresnio amžiaus asmenys;
6. išsiaiškinti kokiems nusikaltėliams, žmonių nuomone, turėtų būti skiriama mirties bausmė.

Tyrimo objektas – Žemaitijos kolegijos studenai ir dėstytojai bei Rietavo miesto gyventojai.

Hipotezės:
1. Vyresnio amžiaus žmonės labiau pritaria mirties bausmei;
2. Vyrai dažniau pasisako už mirties bausmę nei moterys;
3. Žemesnį išsilavinimą turintys žmonės dažniau pasisako už mirties bausmę;
4. Nors religija nepripažysta mirties bausmės, tačiau dalis tikinčiųjų pritaria jai;
5. Nors ir pritaria mirties bausmei, tačiau nė vienas nesutiktų jos įvykdyti;
6. Dauguma mano, kad Lietuvoje reikalinga mirties bausmė;
7. Išlieka galimybė, kad asmuo būtų neteisingai apkaltintas ir nuteistas mirties bausme.

Informacijos rinkimo būdas – anketinė apklausa.

1. SĄVOKŲ PAAIŠKINIMAS

Mirtis - kiekvieno organizmo fizinės būties galutinė fazė. Mirtis ištinka, kai sutrinka darni organizmo arba organizmo ir aplinkos apykaita. Mirties priežastys gali būti: progresuojantys senatvės pakitimai, patologiniai procesai, gyvybę nutraukiantys įvairūs aplinkos veiksniai pvz., savižudybė, nužudymas or kt. Žmogaus mirtimi medicinoje ir teisėje laikoma smegenų mirtis, kurią galima nustatyti pagal elektroencefalogramą.
Bausmė - valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu asmeniui, padariusiam nusikalstamą veiką ir apribojanti nuteistojo teises ir laisves visuomenės labui.Bausmė pasireiškia konkrečiomis bausmės rūšimis - laisvės atėmimu, bauda, turto konfiskavimu, viešaisiais darbais, viešųjų teisių atėmimu, areštu ir kt. Lietuvos Respublikoje bausmė gali būti paskirta tik už Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatytos nusikalstamos veikos padarymą....