Ar merginai sunku sulaukti tarnybą atliekančio draugo

Referatas
 5
Microsoft Word 33 KB
1 puslapis

ĮVADAS

Lietuvos Respublikos įstatymai numato, kad jaunuoliai nuo 19 iki 27 metų atlieka būtinąją karo tarnybą.
Didžioji dalis kariuomenėje tarnaujančių vaikinų – tik ką baigę vidurines ar kitas mokyklas, nesukūrę savo savarankiško gyvenimo, o juo labiau šeimos. Visdėlto dauguma jų palieka namuose mylimas merginas, buvusias su jais iki tarnybos ne vieną mėnesį ar net metus. Merginų amžius taip pat panašus. Dauguma jų tebesimokinančios vidurinėse mokyklose ar tik ką pradėjusios studijas ir tik nedidelė dalis iš jų dirbančios.
Atrodo, vieneri ternybos metai nėra labai daug, vistik, kaip karti patirtis rodo, kad kol jie prabėga, daugiau kaip 80 procentų porų išsiskiria. Didžiosios dalies porų išsiskyrimo priežastis yra ta, kad merginos nesugeba sulaukti iš tarnybos grįžtančių savo vaikinų. Tik retais atvejais išsiskyrimo iniciatorius būna privalomąją tarnybą atliekantis vaikinas. Tokią nuomonę susidariau, pakalbėjęs su LDK Kęstučio MPB, SGK ir ŠAK kuopų kariais atlikusiais tarnybą 2003 -2004 metais.
Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad tai tik „sudužusių širdžių“ problema, tačiau ištiesų ji yra gilesnė.
Todėl nusprendžiau pasidomėti, kokios priežastys lemia, kad daugelis tokių porų išsiskiria.

TYRIMO PROBLEMA
Lietuvoje nuo 1999 metų gimstamumo kreivė leidžiasi žemyn. Keičiasi vedybų rodikliai. Jaunimas ne tik kad negimdo vaikų, jie nebekuria ir...