Ar konfliktas yra neigiamybė

Referatas
 5
Microsoft Word 63 KB
6 puslapiai

Ar konfliktas yra neigiamybė?

Konfliktas – tai susidūrimas nuomonių, poreikių ar norų tarp individų, šeimų ar grupių, sukeliantis stiprius, nemalonius išgyvenimus.
Dėl ko kyla konfliktai mes žinome, bet kokios jų pasekmės mes turbūt nė nepagalvojame. Konfliktai neretai yra laikomi įtampos, streso ir emocinių protrūkių laikotarpiais. Konfliktų metu mes reaguojame fiziškai: pakeliame balsą, pradeda smarkiau plakti širdis, drebame iš pykčio, išbalame ir t.t. mūsų reakcija paveikia ir kitą konflikte dalyvaujanti asmenį. Prieš pradedant konfliktuoti vertėtų pamąstyti, ką mums duos konfliktas? Ar mums bus iš to naudos ar vis gi konfliktas yra neigiamybė?

Konfliktų rūšys

o Tarpasmeniniai
o ,,Asmenybės – grupės‘‘
o Tarpgrupiniai
o Vidiniai

Tarpasmeniniai konfliktai:
Jie yra labiausiai paplitusi kofliktų rūšis. Tai susidūrimas žmonių, kurie siekia skirtingų tikslų, laikosi skirtingų požiūrių, vertybių ir normų. Šie konfliktai pasireiškiavisose žmogaus santykių sferose – šeimoje, organizacijoje, visuomenėje ir kt. Tarpasmeniniai konfliktai yra emocionalū, priešininkai susiduria akis į akį.

Konfliktai ,, asmenybė – grupė ‘‘
Jie kyla tada, kai susiduria asmeniniai ir grupiniai motyvai. Tai konfliktai tarp vadovo ir grupės, tarp eilinio grupės nario ir grupės, tarp lyderio ir grupės ar mikrogrupės. Tokie konfliktai kyla, kai žmogus nepaiso grupės normų.

Vidiniai konfliktai
Čia nėra koflikto subjektų – nei asmenybių nei grupių. Kofliktas kyla vidiniame žmogaus pasaulyje, kai susiduria tos pačios asmenybės motyvai.

Kurtas Lewinas motyvų konfliktus suskirstė į tris rūšis :

1. Troškimo – troškimo konfliktas.
Žmogui tenka rinktis iš dviejų vienodai malonių alternatyvų svarbumo asmenybei. Pastebėtas įdomus reiškinys – pasirinkus kurią nors alternatyvą, ji yra giriama ir teisinama, o atmestoji – peikiama.
2. Vengimo – vengimo konfliktas.
Rinktis tenka iš dviejų vienodai nemalonių alternatyvų, iš dviejų blogybių. Dėl alternatyvų nepatrauklumo šis konfliktas trunka ilgiau, nes sprendimo priėmimas yra vilkinamas. Sprendžiant šį konfliktą, būdingą, kad kuo labiau artėji prie pasirinktos alternatyvos, tuo ji darosi nemalonesnė.
3. Troškimo – vengimo konfliktas.
Tai dažniausiai vidiniai kofliktai. Tas pats tikslas yra ir malonus ir nemalonus. Vidinis kofliktas sukelia labai sunkius išgyvenimus. Žmogus patiria baimę, depresiją, stresą. Kai toks konfliktas ilgai nesprendžiamas iki galo, gali atsirasti įvairių psichologinių ir psichikos sutrikimų. Tam, kad išspręstume vidinį konfliktą,...