Ar įteisinti dvigubą pilietybę

Lietuvių rašiniai
Rašinys
 5
Microsoft Word 34 KB
2 puslapiai

Rašiniai apie pilietybe. Rašiniai apie pilietybe.

Pasaulyje nėra ir niekada nebuvo vieningų standartų nusakančių kas yra pilietybė. Kiekviena valstybė suvokia ir traktuoja pilietybę gana skirtingai. Kiekviena valstybė pati nusprendžia ką ji laiko savo piliečiais ir pagal kokius kriterijus. Būti piliečiu man reiškia palaikyti pastovų ryšį su valstybe. Kitaip sakant dalyvauti jos veikloje, diskusijose bei rinkimuose.
Prieš pradedant svarstyti dvigubos pilietybės problemą, pirmiausia reikia suvokti, kas iš tikrųjų ji yra. Kada žmogus yra užsienio šalies pilietis, o tuo pačiu metu ir Lietuvos, tai yra sakoma, kad jis turi dvigubą pilietybę. Jis gali naudotis abiejų valstybių teisėmis ir privilegijomis. Tačiau, nepaisant tų privilegijų, pasaulyje dominuoja vienos pilietybės principas.
Dvigubą pilietybę verta įteisinti, kadangi taip būtų geriau užsienyje gimusiems vaikams. Jų pilietybės problema yra praktiškai neišsprendžiama. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose gimę lietuvių vaikai negalės gauti Lietuvos pilietybės, nes privalės atsisakyti Amerikos pilietybės, o to padaryti negalės, nes – nepilnamečiai. Tai lyg užburtas ratas. Negi Lietuva tokia turtinga gyventojais, kad jai jau nebesvarbu, ar tauta grįš į Tėvynę? Negalima rizikuoti prarasti išeivijos lietuvius, kadangi jau ir taip Lietuvoje vyksta demografijos procesas. Jei tai tęsis ir toliau, tai po keleto amžių, neliks, kas gyventų Lietuvoje. O jei neliks gyventojų, tai neliks ir valstybės.
Dvigubos pilietybės įteisinimas taip pat būtų naudingas daug keliaujantiems žmonėms ir verslininkams. Pastariesiems tai būtų lyg gimtadienio dovana, kadangi jie galėtų praplėsti savo verslą ir nevaržomai kurti naujas verslo perspektyvas, pasinaudojant dvigubos pilietybės privalumais. Žmonėms, kurie dažnai migruoja tarp kelių valstybių, taip pat būtų geriau. Nei vienoje, nei kitoje šalyje jie nebūtų užsieniečiais, todėl galėtų gyventi nevaržomi įstatymų,...