Ar demokratija visada geriausias valdymo budas1

Referatas
 5
Microsoft Word 105 KB
13 puslapiai

Turinys

Įvadas 1
1 Demokratijos atsiradimas 2
2 Šiuolaikinio pasaulio demokratizavimas 3
3 Demokratijos samprata ir principai 7
4 Demokratijos sudėtinės dalys 7
4.1 Laisvi ir teisingi rinkimai 8
4.2 Atvira ir atskaitinga vyriausybė 8
4.3 Pilietinės ir politinės teisės 9
4.4 Demokratinė (pilietinė) visuomenė 9
5 Sąlygos, reikalingos demokratijos užtikrinimui 10
6 Demokratijos svarba 11
7 Demokratijos kritika 13
7.1 Anarchistinė demokratijos kritika 13
7.2 Priežiūros demokratijos kritika 16
Išvados 18
Literatūra 20

Įvadas

Demokratijos sąvoka atsirado senovės Graikijoje. Demokratijos santvarkos pavyzdys – Atėnų miestas–valstybė. Danų mąstytojas Halis Kochas teigė, kad Atėnuose susiformavo beveik visa šiuolaikinė demokratijos kritika, kuri pasireiškė laisvais ir atvirais debatais bei balsavimu, likviduojant vidaus konfliktus.
Šiuolaikinė demokratija iš esmės skiriasi nuo senosios.
Pirminė žodžio “demokratija” prasmė – liaudies valdžia. Šiuolaikiniame pasaulyje “demokratija” reiškia tai, kad valstybę valdo jos piliečių išrinkta vyriausybė, kuri yra atsakinga už savo vykdomą politiką ir privalo reguliariai patvirtinti savo teisę valdyti eiliniuose rinkimuose. Be to, demokratinės valstybės vyriausybės valdžia nėra neribota. Ji veikia tik Konstitucijos ir kitų įstatymų nustatytose ribose.
Demokratija įkūnija idealią sistemą, kurios dėka sprendimus, svarbius visai visuomenei, priima visi jos nariai, kartu visi jie turi lygias teises prisidėti prie vieno ar kito sprendimo. Kitaip tariant, demokratija reikalauja laikytis dviejų pagrindinių principų:
§ visuomenės kolektyvinių sprendimų kontrolės;
§ lygiateisiškumo tokią kontrolę bevykdant.
Darbo tikslas – išanalizuoti demokratijos sampratą ir pagrindines nuostatas bei padaryti išvadą, ar demokratija – geriausias valdymo būdas.
Darbo uždaviniai:
1. Aprašyti demokratijos ištakas.
2. Aprašyti keturis šiuolaikinio pasaulio demokratizavimo etapus.
3. Aprašyti demokratijos sampratą ir principus.
4. Aprašyti sudėtines demokratijos dalis: laisvi ir teisingi rinkimai, atvira ir atskaitinga vyriausybė, pilietinės ir politinės teisės, demokratinė (pilietinė) visuomenė.
5. Aprašyti sąlygas, užtikrinančias realų demokratijos egzistavimą.
6. Išryškinti demokratijos reikšmę.
7. Pateikti demokratijos krtiką.

1 Demokratijos atsiradimas

Demokratijos sąvoka atsirado senovės Graikijoje. Pažodžiui išvertus iš graikų kalbos “demokratija” reiškia “liaudies valdžia”. Gyventojai buvo pasiskirstę į tris grupes:
1. Vergai. Jie buvo beteisiai.
2....