Apygardos teismas

Referatas
 5
Microsoft Word 31 KB
1 puslapis

Vilniaus apygardos teismas

Vilniaus apygardos teismas - vienas iš Lietuvoje veikiančių bendrosios kompetencijos teismų, nagrinėjančių jo kompetencijai priskirtas pirmosios instancijos baudžiamąsias ir civilines bylas, taip pat yra apeliacinė instancija apylinkių teismuose išnagrinėtoms byloms.

Vilniaus apygardos teismas- vienas iš penkių Lietuvoje veikiančių apygardų teismų.
Šiame teisme nagrinėjamos baudžiamosios ir civilinės bylos pirmąja instancija bei peržiūrimos apeliacine tvarka apylinkių teismuose išnagrinėtos bylos.
Apygardos teisme pirmąja instancija nagrinėjamos baudžiamosios bylos, kurias šiam teismui priskiria Lietuvos Baudžiamojo proceso kodekso 225 straipsnis. Tai bylos, kuriose asmenys kaltinami padarę sunkius ir labai sunkius nusikaltimus, taip pat bylos, kuriose kaltinamieji nusikalstamos veikos padarymo metu buvo Lietuvos Respublikos Prezidentu, Seimo ar Vyriausybės nariais, Konstitucinio teismo teisėjais, teisėjais ar prokurorais.
Apygardos teisme pirmąja instancija nagrinėjamos civilinės bylos, kurias šiam teismui priskiria Lietuvos Civilinio proceso kodekso 27 straipsnis. Tai civilinės bylos, kuriose ieškinio suma didesnė kaip vienas šimtas tūkstančių litų, išskyrus šeimos teisinių santykių bylas dėl turto padalijimo, bylas dėl autorinių teisių, dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių, dėl bankroto ir restruktūrizavimo, pagal banko laikinojo...