Apskritimas ir skritulys

Referatas
 5
Microsoft Word 34 KB
2 puslapiai

Išpjovos lanko ilgis ir plotas referatas. Apskritimo lanko plotas. Apskritimas referatas. Apskritimo lanko ilgis formule. Apskritimo lanko ilgis. Išpjovos lanko ilgis ir plotas referatas. Apskritimo lanko plotas. Apskritimas referatas.


Biržų “Saulės” gimnazijos

1a klasės mokinės
Justinos Gedvilaitės

REFERATAS

Apskritimas ir skritulys

2006m.
Turinys


1. Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikros reikalavimai
2. Sąvokos
3. Apskritimo ilgis ir skritulio plotas
4. Apskritimo kirstinės ir liestinės sąryšis

5. Įbrėžtiniai ir centriniai kampai

6. Lanko ilgis, skritulio išpjovos ir nuopjovos plotas
7. Įbrėžtas į trikampį apskritimas ir apibrėžtas apie trikampį apskritimas
8. Įbrėžtas į apskritimą daugiakampis ir apibrėžtas apie apskritimą
daugiakampis
9. Naudota literatūra

Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikros reikalavimai

|Minimalūs reikalavimai|Pagrindiniai |Aukštesni reikalavimai |
| |reikalavimai | |
|1.Mokėti apskritimo |1.Taikyti apskritimo |1. Mokėti apskaičiuoti |
|ilgio ir skritulio |ilgio ir skritulio ploto|lanko ilgį, skritulio |
|ploto formules bei |formules nesudėtingiems |išpjovos ir nuopjovos |
|gebėti jas taikyti |uždaviniams spręsti. |plotą. |
|paprastiems |2.Žinoti apskritimo |2.Suformuluoti ir |
|uždaviniams spręsti. |liestinių savybes ir |taikyti apskritimo |
| |mokėti jas taikyti |liestinių savybes |
| |paprastiems uždaviniams |uždavinių sprendimamms |
| |spręsti. |argumentuoti. |
| |3.Atpažinti ir mokėti |3. Naudoti įbrėžto į |
| |pavaizduoti apskritimo |trikampį ir apibrežto |
| |centrinius ir |apie trikampį apskritimo|
| |įbrežtinius kampus; |savybes uždaviniams |
| |žinoti įbrežtinio kampo |spręsti. |
| |savybę ir mokėti ją |4.Mokėti paaiškinti |
| |taikyti nesudėtingiems |įbrėžto į apskritimą |
| |uždaviniams spręsti. |daugiakampio ir |
| | |apibrėžto apie |
| | |apskritimą daugiakampio |
| | |sąvokas. |
| | | |

Sąvokos

Apskritimas – figūra kurią sudaro visi plokštumos...