Apskričių valdymas

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 148 KB
19 puslapiai

APSKRIČIŲ VALDYMAS

TURINYS
TURINYS 1
ĮŽANGA 2
1. Vietos valdymas LR 3
2. Vietos valdymo raida Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę 4
3. Apskrities viršininkas ir jo administracija 4
4. Apskrities viršininko įgaliojimai įvairiose valdymo srityse 4
4.1 Apskrities viršininko įgaliojimai švietimo, kultūros ir socialinėje sferoje 4
4.2 Apskrities viršininko įgaliojimai žemėtvarkos ir žemės ūkio srityje 4
4.3 Apskrities viršininko įgaliojimai teritorijos planavimo ir paminklotvarkos klausimais 4
4.4 Apskrities viršininko įgaliojimai gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos sferoje 4
4.5 Apskrities viršininko įgaliojimai, susiję su sveikatos priežiūra ir farmacine veikla 4
4.6 Apskrities viršininko įgaliojimai kitais klausimais 4
5. Apskrities viršininko santykiai su savivaldybių ir valstybės valdymo institucijomis 4
IŠVADOS 4
RESUME 4
Naudotos literatūros sąrašas 4
Norminiai aktai 4
Kita naudota literatūra 4
PRIEDAS 4

ĮŽANGA

Apskrities valdymas yra sudėtinė valstybės valdymo dalis, kuris yra numatytas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 123 straipsnyje , taip pat pažymima, kad aukštesniuosiuose administraciniuose vienetuose įstatymo nustatyta tvarka valdymą organizuoja Vyriausybė. Todėl pirmiausia reikėtų apibrėžti viešojo valdymo sąvoką, kuri yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme: tai įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojama valstybės ir vietos savivaldos institucijų vykdomoji veikla, skirta įstatymams, kitiems teisės aktams, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti, numatytoms viešosioms paslaugoms administruoti.
Valstybės valdymo sistema valdžios teritorinės organizacijos aspektu – tai sistema, susidedanti iš įvairaus skaičiaus valdymo lygių. Lietuvos Respublikoje išskiriami du viešojo valdymo lygmenys:
1) centrinis viešasis valdymas;
2) regioninis viešasis valdymas.
Regioninis viešasis valdymas įgyvendinamas apskričių ir savivaldybių lygiu . Šie administraciniai teritoriniai vienetai sudaromi siekiant sudaryti normalias valstybės valdymo sąlygas, efektyviai valdyti valstybę.
Šio kursinio darbo tema yra tiesiogiai susijusi su aukštesniųjų administracinių vienetų – apskričių valdymu. Reikėtų trumpai apžvelgti apskričių steigimo, valdymo organizavimo raidą. Taip pat aptarti apskrities valdymą, kurį per apskrities viršininką, ministerijas bei kitas Vyriausybės institucijas organizuoja Vyriausybė. Labai svarbu paminėti apskrities viršininko įgaliojimus įvairiose valdymo srityse.
Pagal galiojančius teisės aktus apskrities viršininkui yra priskiriamas valstybės politikos...