Apskaitos rūšys

Referatas
 5
Microsoft Word 31 KB
1 puslapis

Rinkos šalyse paprastai skiriamos dvi apskaitos rūšys: finansinė ir valdymo. Pastaroji neretai vadinama vadybos ar vidaus, o kartais ir gamybine apskaita.
Finansinė apskaita daugiausia skirta išorės informacijos vartotojams- akcininkams, valdžios institucijoms, veiklos partneriams ir kt. Finansinės ataskaitos išorės vartotojams sudaromos palyginti nedažnai (vieną kartą per metus arba per ketvirtį), tačiau reguliariai. Jos turi būti pateikiamos valdžios nustatytiems adresatams nustatytais terminais. Minėtų ataskaitų duomenys turi būti vieši, t.y. prieinami visiems informacijos vartotojams. Todėl šie duomenys negali būti komercinė paslaptis.Tokia apskaita pateikia apibendrintą informaciją. Dėl to yra būtinas piniginio mato savo šalies valiuta naudojimas.
Finansinė apskaita yra tvarkoma pagal dvejybinę sistemą. Jai būdingas dvejybinio įrašo taikymas, sąlygojantis tam tikras apskaitos lygybes.
Kai kuriose rinkos šalyse finansinė apskaita dar skirstoma į apskaitą bendriesiems ekonomikos reikalams (bendroji finansinė apskaita) ir apskaitą mokesčių reikalams (mokestinė apskaita). Toks skirstymas yra susijęs su tuo, kad įmonės veiklos rezultatai vieniems ir kitiems tikslams skaičiuojami pagal nevienodą metodiką.
Valdymo apskaitos paskirtis yra teikti informaciją tiktai įmonės bei jos padalinių vadovams ir kitiems valdymo darbuotojams, kad jie galėtų priimti reikiamus sprendimus ir kontroliuoti jų valdymą....