Apskaitos procesas ir jos organizavimas dokumentas

Referatas
 5
Microsoft Word 38 KB
2 puslapiai

Apskaitos procesas ir jo organizavimas
Pirminiai dokumentai
Dokumentas – ant materialaus informacijos nešiklio užfiksuota informacija, turinti rekvizitus, pagal kuriuos ją galima identifikuoti (vienareikšmiškai suprasti ar interpretuoti). Pagrindiniai rekvizitai, užtikrinantys teisingą buhalteriniuose dokumentuose užfiksuotos informacijos interpretavimą, nustatyti LR BAĮ.

Pagal paskirtį dokumentai skirstomi į patvarkomuosius, pateisinamuosius, buhalterinio įforminimo ir kombinuotuosius.
4 Patvarkomiesiems dokumentams priklauso įmonės vadovo potvarkiai, įsakymai, įgaliojimai, čekiai pinigams gauti iš atsiskaitomosios sąskaitos (patvarkomasis dokumentas banko atžvilgiu), mokėjimo pavedimai ir kt. Jie yra pagrindas ar nurodymas operacijoms vykdyti. Dažnai, atlikus sankcionuotą operaciją, šių dokumentų pagrindu parengiami pateisinamieji dokumentai (sąskaitos, aktai, žiniaraščiai ir kt.). Tačiau pasitaiko atvejų, kai parengus patvarkomuosius dokumentus, kiti dokumentai nebeforminami (pvz., akcininkų susirinkimo sprendimas (protokolas) išmokėti dividendus: vėliau išrašyti kasos išlaidų orderiai bus tik pinigų išmokėjimą, bet ne įsipareigojimą sumokėti dividendus, pateisinantys dokumentai). Tuomet patvarkomasis dokumentas tampa vieninteliu dokumentu, pagrindžiančiu ūkinę operaciją (atlieka ir pateisinamojo dokumento funkciją). Toks dokumentas dažnai būna ir sutartis (pavyzdžiui, išankstiniam apmokėjimui pagrįsti).
4 Pateisinamieji dokumentai parengiami atlikus operaciją arba jos atlikimo metu ir patvirtina operacijos įvykdymą. Pateisinamieji dokumentai (PVM sąskaitos-faktūros, važtaraščiai, aktai, orderiai, kvitai) yra buhalterinės apskaitos įrašų pagrindas.
4 Buhalterinio įforminimo dokumentai – tai pirmiausiai apskaitos registrai ir buhalterinės pažymos, išrašai iš sutarčių bei protokolų, skirti ūkinėms operacijoms užfiksuoti apskaitoje. Šie dokumentai...