Apskaitos praktika

 5
Microsoft Word 82 KB
9 puslapiai

EKONOMIKOS FAKULTETAS
BUHALTERINĖS APSKAITOS KATEDRA


Buhalterinės apskaitos
I kurso BAn–3/1 grupės
neakivaizdinio skyriaus
studentės


BUHALTERINĖS APSKAITOS PRAKTIKOS TIKSLAI IR UŽDUOTYS
Praktikos darbas

Vadovė dėstytoja

Vilnius 2004

1–2. UAB „MK“ yra pelno siekianti įmonė, kurios pagrindinė veikla yra knygų pardavimas. Be knygų, „MK“ prekiauna ir kanceliarijos prekėmis bei žemėlapiais. Iki 2003 m. knygoms nebuvo taikomas pridėtinės vertės mokestis, tačiau jau antri metai kaip yra įvestas 5 % PVM. Kanceliarinėms prekėms ir žemėlapiams taikomas 18 % PVM. Įmonėje vedama dvejybinė apskaita. Visa įmonės apskaita kompiuterizuota, tam naudojama buhalterinė programa Finvalda. Knygyne yra du kasos aparatai, kurie yra sujungti su kompiuteriais ir tiesiogiai perduoda duomenis apie prekių pardavimus.
Įmonėje dirba buhalterė ir vyr. finansininkė. Buhalterė yra pavaldi vyr. finansininkei ir vykdo šias pareigas:
1. Pajamuoja prekes.
2. Veda banko apskaitą (suveda į Atsiskaitymus – įplaukas, išmokas, išrašus iš banko).
3. Skaičiuoja kasą.
4. Atlieka kasininkės pareigas (išduoda – priima pinigus).
5. Ruošia pardavimų ataskaitas tiekėjams.
6. Ruošia prekių grąžinimus tiekėjams.
7. Išrašo sąskaitas faktūras.

Vyr. finansininkė vykdo šias pareigas:
1. Atlieka pagrindines finansines ataskaitas:
1.1. Balansą
1.2. Pelno (nuostolio) ataskaitą
1.3. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitą
1.4. Finansinės būklės pasikeitimų ataskaitą
1.5. Paaiškinamąjį raštą
2. Pildo mokesčių ataskaitas:
2.2. Mėnesinę pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaraciją FR0572.
2.3. Mėnesinę PVM deklaraciją.
2.4. Pusmetinę mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių apyskaitą.
2.5. Metinę nekilnojamo turto mokesčio apyskaitą.
2.6. Kelių mokesčių apyskaitą.
2.7. Gyventojų pajamų mokesčio nuo A kl.pajamų deklaraciją.
2.8. Deklaraciją apie išmokėtas sumas, kurios priskiriamos B kl.pajamoms.
2.9. Darbuotojams paprašius, išduoda jiems pažymą apie gautas Gyventojų A kl. pajamas, atskaitytą ir sumokėtą pajamų mokestį. Forma FR0466.
3.Daro ataskaitas Sodrai
3.1 Nr.4 (VSD ir sveikatos draudimo fondo lėšų finansinė ataskaita).
3.2 Forma forma 4–SD (apdraustųjų soc.draudimu įmokų rejestras).
3.3 Forma 3–SD (pranešimas apie apdraustųjų soc. draudimu įmokas be atleistųjų).

3–4. Įmonėje taikomi šie dokumentai ir registrai:
Pardavimų apskaitos dokumentai
Sąskaitos faktūros – naudojamos prekių, paslaugų ir kito turto pardavimams įmonėms, įstaigoms...