Apskaitos politikos reglamentavimas tarptautiniu mąstu

Referatas
 5
Microsoft Word 51 KB
4 puslapiai

ĮVADAS

Rinkos ekonomikos sąlygomis didžiąją dalį informacijos pateikia buhalterinė apskaita.
Buhalterinė apskaita – tai analizė (interpretacija), klasifikacija ir finansinių operacijų registracija verslo apskaitos knygose. Apskaita, tai viena pirmųjų informacijos gavimo sistemų ūkinei – finansinei veiklai valdyti. Apskaita, tai daugybė sričių, iš jų, mokesčių skaičiavimą, finansinių ataskaitų analizę, valdymo bei finansinę apskaitą apimantis terminas. Tai standartizuotas ekonominės informacijos identifikavimo, išmatavimo, registravimo, klasifikavimo, apibendrinimo ir ataskaitų sudarymo procesas, teikiantis pagrindą tos informacijos vartotojams priimti gauta informacija paremtus sprendimus.
Buhalterinė apskaita yra informacinės sistemos dalis, teikianti 70-80 % informacijos apie įmonės ūkinę ir finansinę veiklą. Taigi buhalterinės apskaitos paskirtis – vykdyti informacines funkcijas ir sisteminti informaciją mums reikiama kryptimi.
Apskaitos politiką, kaip ir visa apskaita reglamentuojama 3 lygiais:
1. Tarptautiniu mastu;
2. Šalies, valstybės mastu;
3. Įmonės mastu.
Tarptautiniu mastu – apskaitos politika reglamentuoja TAS pirma ir aštunta Europos Sąjungos direktyvos. Pagrindiniai reikalavimai: apskaitos politika taikyta formuojant finansinės atskaitomybės duomenys, turi būti pateikta prie šios atskaitomybės aiškinamajame rašte. Jame reikia nurodyti apskaitos politikos pasikeitimus, bei pateikti pagal naująją metodika perskaičiuotus praėjusių laikotarpiu duomenys.
Valstybės mastu – apskaitos politika reglamentuoja. BAI 7 verslo standartas VAS „apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“.
Įmonės mastu apskaitos politika nustato įmonės savininkai, įmonės administracija, vyr., finansininkas.
Apskaitos politika gali būti keičiama:
1. dėl įstatymų ar kitų teisės aktų pasikeitimų
2. dėl VAS reikalavimų
3. dėl to ,kad atlikus pakeitimą bus teisingiau atskleista įmonės finansinė būklė ir veiklos rezultatai.
Mūsų nagrinėjama tema yra „Apskaitos politikos reglamentavimas tarptautiniu mastu“. Tarptautiniu mastu apskaitos politiką reglamentuoja Tarptautinis apskaitos standartas (TAS 1,8,4) ir Europos Sąjungos direktyva (ESD). Šiame mūsų referate aptarsime aštuntą tarptautinį apskaitos standartą. Išaiškinsime, kas yra Europos Sąjungos direktyvos ir kokios direktyvos svarbiausios mūsų darbe. Detaliai išanalizuosime bendruosius apskaitos principus. Jų esmę buhalterinėje apskaitoje.

BENDRIEJI APSKAITOS PRINCIPAI

Bendrieji apskaitos principai (BAP) yra nuostatos, kuriomis grindžiamos kiekvienos laisvosios rinkos šalies konceptualios...