Apskaitos pagrindai1

Konspektas
 5
Microsoft Word 48 KB
4 puslapiai

APSKAITOS PAGRINDAI
Deimena Lekavičienė
Apskaita – informacijos apibendrinimo sistema
Informacija – tai tikrovės atspindėjimas tam tikra tvarka ir sistema.
Ekonominę informaciją įmonių darbuotojai naudoja vertindami atitinkamas situacijas, reiškinius, procesus, priimdami valdymo sprendimus, todėl ji turi būti pateikta suprantama forma.
Apskaita – viena iš pirmųjų istorijoje informacijos gavimo sistemų ūkinei veiklai valdyti.
Apskaita – informacijos apibendrinimo sistema
Apskaita atspindi pirminius duomenis apie atitinkamus ūkinės veiklos faktus, procesus ir operacijas, taip pat šiuos duomenis apibendrina ir suformuluoja daugybę informacinių rodiklių, kurie apibūdina įmonės ūkinę veiklą ir jos rezultatus.
Apskaitos informacija yra iš patikimo šaltinio gauti ir tinkamai užfiksuoti apskaitos duomenys, kuriuos naudoja savarankiški ūkiniai vienetai – įmonės jų valdymo procese arba kurie potencialiai ateityje gali būti naudingi vartotojams
Kadangi apskaita pateikia informaciją yra išskiriami šie pagrindiniai jos vartotojai
Tiesiogiai suinteresuoti vidiniai įmonės vartotojai;
Tiesiogiai suinteresuoti išoriniai informacijos vartotojai;
Įvairios valdžios institucijos;
Kiti vartotojai.
Tiesiogiai suinteresuoti vidiniai įmonės vartotojai
Įmonės administracija, stebėtojų tarybos bei valdybos nariai;
Įmonės ir jos padalinių vadybininkai;
Įmonės darbuotojai.
Tiesiogiai suinteresuoti išoriniai informacijos vartotojai

Esantys ir potencialūs įmonės savininkai;

Esantys ir potencialūs kreditoriai;

Esantys ir potencialūs tiekėjai;
Esantys ir potencialūs pirkėjai
Įvairios valdžios institucijos
Mokesčių sistemos tvarkytojai ir įvairių mokesčių surinkėjai;
Valstybinės statistikos institucijos;
Regioninės valdžios institucijos;
Ministerijos ir kitos reguliavimo institucijos.
Kiti vartotojai
Vertybinių popierių komisija ir makleriai;
Konkurentai;
Auditoriai, finansiniai ekspertai ir patarėjai;
Įvairūs kiti vartotojai (periodinės spaudos atstovai, teisininkai, vartotojų teises ginančios organizacijos, fiziniai asmenys).
Apskaitą veda
1. Juridiniai asmenys

Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys;
Ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys;

2. Fiziniai asmenys
Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys
Individualios (personalinės) įmonės;

Tikrosios ūkinės bendrijos

Komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos
Ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys
Akcinės bendrovės;
Uždarosios akcinės bendrovės;
Investicinės bendrovės;
Žemės ūkio...