Apskaitos organizavimas įmonėse

 5
Microsoft Word 146 KB
19 puslapiai

APSKAITOS ORGANIZAVIMAS ĮMONĖSE

Verslo vadybos kursinis darbas

Turinys

Įvadas 3
Apskaitos esmė ir paskairtis 5
Apskaitos reglamentavimas ir apskaitos modeliai 6
Apskaitos organizavimas skirtingų tipų įmonėse8
Apskaitos rūšys 10
Buhalterinės apskaitos organizavimas uždarosiose akcinėse bendrovėse14
Apskaitos organizavimo formos pasirinkimas15
Duomenų fiksavimas apskaitoje18
Pirminių dokumentų fiksavimas apskaitoje20
Duomenų fiksavimas apskaitos registruose22
Analitinė apskaita ir Didžiosios knygos sąskaitos23
Išvados32
Literatūros sąrašas34
Įvadas

Viena iš svarbiausių sėkmingo verslo plėtojimo sąlygų - deramas informacijos, ypač apskaitinės, reikšmės įvertinimas ir sugebėjimas tinkamai pasinaudoti jos teikiamomis galimybėmis. Informacija, reikalinga sprendimams priimti yra labai įvairi ir jos tiek daug, kad visos vienu metu praktiškai neįmanoma suvokti. Laimei, šito nė nereikia, jeigu valdymo aparato darbuotojai racionaliai pasiskirstys pareigomis. Tuomet tik vadovams reikėtų susipažinti su platesnio spektro duomenimis, tačiau jie jau būtų pakankamai apibendrinti, taigi ir jų kiekis taip pat neturėtų būti labai didelis.
Kiekvienas geras vadovas suvokia, kad siekiant užtikrinti sėkmingą verlso plėtrą reikia ypatingai daug dėmesio skirti buhalterinės apskaitos organizavimui. Steigiant ir vystant tiek uždarosios akcinės bendrovės, tiek bet kokios kitos formos įmonės veiklą, nemažai pastangų dedama tvarkant įmonės buhalterinę apskaitą. Nuo to, ar sėkmingai pasirinktas labiausiai įmonės poreikius atitinkantis apskaitos organizavimo variantas, gerokai priklauso visos įmonės valdymo sistemos funkcionavimas.
Šiame darbe bus apžvelgiama, kaip organizuojama buhalterinė apskaita uždarosiose akcinėse bendrovėse Lietuvoje, remiantis konkrečiu pavyzdžiu, būtent UAB “Tepas” buhalterinės apskaitos organizavimo principais. Kadangi įmonės valdymo apskaitos formą pasirenka pačios ir jos nereglamentuoja jokie normatyviniai teisės aktai, šiame darbe daugiau dėmesio bus skiriama finansinės apskaitos organizavimui ir jos reglamentavimui.
Buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėse – sunkus, daug darbo ir laiko sąnaudų reikalaujantis darbas. Norint perteikti visus šio darbo ypatumus negalima būtų apsiriboti vienu ribotos apimties kursiniu darbu. Pasirinktas uždarųjų akcinių bendrovių buhalterinės apskaitos organizavimo aspektas yra tinkamos apskaitos formos pasirinkimas nuoseklus ūkinių operacijų registravimas apskaitos dokumentuose ir registruose bei finansinės atskaitomybės sudarymas . Tai yra ypač svarbūs darbai ne tik uždarosiose akcinėse...