Apskaitos organizavimas

 5
Microsoft Word 133 KB
17 puslapiai

TURINYS 2

ĮVADAS 3

1.BUHALTERINĖS APSKAITOS RAIDA 5
1.1.Buhaltrinės apskairos raida Lietuvoje 6
1.1.1.Apskaitos raida iki Lietuvos Nepriklausomybės paskaelbimo 6
1.1.2. Apskaitos raida tarpukario nepriklausomoje Lietuvoje ir Antrojo pasaulinio karo metais 7
1.1.3.Apskaitos tvarkymas sovietų valdžios metais 8
1.1.4.Apskaitos tvarkymas atkūrys Lietuvos Nepriklausomybę 9
2. APSKAITOS ORGANIZAVIMAS 11
2.1.Sąskaitybos procedūros, atliekamos per visą atasakaitinį laikotarpį 12
2.1.1.Ūkinių operacijų fiksavimas pirminiuose apskaitos dokumentuose 12
2.1.2.Ūkinių operacijų registravimas žurnaluose ir sąskaitose 15
2.2.Sąskaitybos procedūros, atliekamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 16
2.2.1.Bandomasisi balansas 16
2.2.2.Sąskaitų koregavimas 17
2.2.3.Darbinė atskaitomtbės lentelė 19
2.2.4.Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas 21
2.2.5.Turto ir nuosavybės sąskaitų uždarymas 23
2.2.6.Finansinė atskaitomybė 23
2.3.Sąskaitybos procedūros,atliekamos kito ataskaitinio laikotarpio pradžioje 24

IŠVADOS IR SIŪLYMAI 26

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI 27

ĮVADAS

Rinkos ekonomikos sąlygomis didžiąją dalį infornacijos pateikia buhalterinė apskaita.Mokslininkai iki šiol nesugalvojo vieno tikslausbuhalterinės apskaitos apibrėžimo, nusakančio apibendrintus buhalterių tikslus, todėl pasaulinėje praktikoje tokių apibrėžimų yra daug.Buhalterinės apskairos įstatyme pateikiamas toks apibrėžimas:
Buhalterinė apskaita ( toliau apskaita ) – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimoir apibendrinimo sistema, skirta gauti informaciją ekonominiams sprendimams priimtiir ( arba )finansinei atskaitomybei sudaryti.
Buhalterinė apskaita yra informacinės sistemos dalis, teikianti 70-80 procentų informacijos apie įmonės ūkinę ir finansinę veiklą.Taigi buhalterinės apskaitos paskirtis – vykdyti informacines funkcijasir sisteminti informaciją mums reikiama kryptimi.
Apskaitos informaciją tvarko specialistai, kurių profesijos pavadinimas lietuvių kalboje yra daugiareikšmis. Žodis „ buhalteris“ kilęs iš vokiečių kalbos. Jis reiškia žmogų,laikantį ir pildantį knygas, t.y.tik fiksuojantį ūkines operacijas apskaitos knygose. Tačiau plėtojantis gamybai neužtenka tik fiksuoti operacijas ir įvykius, prireikia ir apibendrintos bei visapusiškai įvertintos informacijos, be kurios neįmanoma kvalifikuotai nuspręsti, kaip padidinti pelną.
Apskaita padeda realizuoti kontrolę – viena iš keturių pagrindinių valdymo funkcijų, be kurios dar yra organizavimas, planavimas ir stimuliavimas.vedant buhalterinę apskaitą, reikia...