Apskaitos konspektai

Konspektas
 5
Microsoft Word 176 KB
24 puslapiai

Apskaitos teorija

Buhalterinės apskaitos informacija
ir jos rūšys
Buhalterinė apskaita yra viena iš informacijos sistemų skirtų įmonės veiklai valdyti. Apskaita atspindi visas įmonėje vykstančias ūkines – finansines operacijas. Duomenys apskaitoje sisteminami ir apibendrinami. Buhalterinės apskaitos duomenys yra informacijos šaltinis. Apskaita teikia informacija apie įmonės turtą, jo sudėtį, nuosavybės priklausomybę, finansinę būklę, skolas, gautas pajamas, patirtas sąnaudas. Apskaitos teikiama informacija paremta dokumentais ir yra skirta įvairiausiems jos vartotojams.

I Tiesiogiai suinteresuotiems vidiniams įmonės vartotojams
1. įmonės administracija.
2. stebėtojų valdybos tarybos nariai.
3. įmonės ir jos padalinių vadybininkai.
4. įmonės darbuotojai profesinės sąjungos revizoriai.
II Tiesiogiai suinteresuoti išorinės informacijos vartotojai
1. esantys ir potencialūs įmonės savininkai.
2. bankai.
3. esantys ir potencialūs tiekėjai.
4. esantys ir potencialūs pirkėjai.
III Įvairioms informacijos instrukcijoms
1. mokesčių administratoriai
2. valstybinės statistikos institucijos
3. regioninės statistikos institucijos
4. ministerijos
IV kitiems vartotojams
1. vertybinių popierių komisija ir makleriai
2. konkurentai
3. auditoriai, finansininkai, ekspertai, patarėjai.
4. įvairūs kiti vartotojai.

Įmonių klasifikaciniai požymiai
1. Mažos įmonės – didelės įmonės
2. Įmonės veiklos pobūdis
 Paslaugas teikiančios įmonės
 Prekybinės įmonės
 Perdirbimo įmonės
 Mišrios įmonės

3. Biznio organizavimo formos.
 Individualios įmonės
 Tikroji ūkinė bendrija
 Komanditinė bendrija
 Uždaroji akcinė bendrovė
 Akcinės bendrovės
Apskaitos objektai ir jų klasifikavimas
Apskaitos objektai klasifikuojami į 2grupes
1. Turtą. Turtas skirstomas į (ilgalaikį ir trumpalaikį).
2. Nuosavybę. Nuosavybė skirstoma į savininkų (nuosavas kapitalas) ir skolintojų (skolintas kapitalas).
Ilgalaikis turtas skirstomas į:
 Materialų ( žemė, statiniai, mašinos, transporto priemonės, kiti įrenginiai ir veikloje nenaudojamas.
 Nematerialų (finansinis dalyvavimas kitose įmonėse, įsigytos teisės, prestižas.
Trumpalaikis turtas skirstomas į: atsargas (žaliavos, komplektavimo gaminiai, nebaigta gamyba, pirktos prekės skirtos perparduoti). Ilgalaikis turtas skirtas perparduoti, nebaigtos vykdyti sutarties, prekybos skolos, terminuoti indeliai, piniginės lėšos bankuose, kasoje.
Nuosavas kapitalas skirstomas į kapitalą valstybinį, akcinį ir rezervus (sudarytus iš...