Apskaitos informacijos esmė ir jos keliami reikalavimai bei jos formavimas

Referatas
 5
Microsoft Word 60 KB
6 puslapiai

TURINYS


Įvadas3
Įvadas4
Apskaitos informacija ir jos reikšmė valdymo sistemoje5
Apskaitos informacija ir jos reikšmė valdymo sistemoje6
Apskaitos informacija ir jos reikšmė valdymo sistemoje7
Tarptautiniai apskaitos standartai (TAS)8
Reikalavimai apskaitinės informacijos formavimo procesui9
Reikalavimai apskaitinės informacijos formavimo procesui10
Reikalavimai apskaitinės informacijos formavimo procesui11
Išvados12
Literatūros sąrašas13

Įvadas

Svarbiausia buhalterinės apskaitos priedermė – padėti pažinti realų mus supantį pasaulį ir atspindėti jį universalia verslo kalba. Viena iš pagrindinių sėkmingo verslo plėtojimo sąlygų – deramas informacijos, ypač apskaitinės, reikšmės įvertinimas ir gebėjimas tinkamai pasinaudoti jos teikiamomis galimybėmis. Informacija, kurios reikia sprendimams priimti, yra labai įvairi ir jos tiek daug, kad visos vienu metu beveik neįmanoma suvokti. Laimei, to nereikia, jeigu valdymo aparato darbuotojai racionaliai pasiskirsto pareigas. Tada tik vadovams reikėtų susipažinti su platesnio spektro, jau pakankamai apibendrintais duomenimis, kurių netūrėtų būti labai daug.
Kiekvienas žmogus priima tik tuo laiku jam aktualią informaciją ir dažnai net nesąmoningai atmeta nereikšmingus duomenis. Kibernetika tokius beverčius duomenis vadina informaciniu triukšmu. Kiekvienas skirtingai vertina tas pačias žinias: koks nors pranešimas vienam gali būti labai svarbus, o kitam - tik pašalinis garsas. Todėl žmonėms, susibūrusiems į tam tikro tikslo siekiantį kolektyvą, reikia išsirinkti lyderį, kuris kiekvieną darbuotoją “ priverstų „ kaupti ir apdoroti tik tam tikrus duomenis – informaciją, kurios reikia konkretiems valdymo tikslams pasiekti.
Neįmanoma pervertinti apskaitos reikšmės šiuolaikiniam verslo pasauliui. Be apskaitinės informacijos sunku būtų įsivaizduoti ne tik valstybių, bet ir įmonių valdymą. Kiekvienas investuotojas turėtų suprasti paprasčiausias finansinės atskaitomybės formas – balansą ar pelno (nuostolio) atskaitą
Prieš išmokstant formuoti buhalterinės apskaitos duomenis, verta įsisąmoninti kiekvienam apskaitos darbuotojui labai svarbią tiesą: valdymo sprendimų priėmėjai dažniau kenčia ne nuo jiems reikalingos informacijos trūkumo, bet nuo beverčių duomenų pertekliaus. Taigi, tik naudingus duomenis vadinsime informacija, o kiekvieno vadybininko bei buhalterio pareiga reikėtų laikyti kuo didesnio informacijos kiekio suformavimą iš kaip galima mažesnės brangiai kainuojančių duomenų visumos. Kiekviena informacija turi būti perduodama laiku ir tam, kas ją gali tikslingai panaudoti. Be to, apskaita kiekvienoje įmonėje...