Apskaitos gamybinės praktikos atliktos biržų uab biržietiška aibė ataskaita

 5
Microsoft Word 77 KB
8 puslapiai

Įmonės apibūdinimas

ADMINISTRACIJA
Direktorius Rimantas Martinonis
Vyr. Finansininkas Irena Žuveckienė
Revizorius UAB “Audito nauda”

DUOMENYS APIE BENDROVĘ
UAB “Biržietiška aibė” įsteigta AB “Naftotiekis” prekybos padalinio pagrindu 1997 04 28. Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 2596250 litų. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 259625 paprastąsias vardines 10 (dešimties) litų nominalios vertės akcijų. Visos akcijos yra “Mažeikių nafta” nuosavybė. Jai išduotas “Uždarosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatas.
UAB “Biržietiška aibė” yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Bendrovės adresas: Vilniaus 47, Biržai.

BENDROVĖS VEIKLOS TEISINIAI PAGRINDAI
Bendrovė registruota Lietuvos Respublikos Biržų rajono savivaldybės administracijoje 1997 balandžio 28 d. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi LR įstatymais, vyriausybės nutarimais, bendrovės įstatais, kitais poįstatyminiais aktais.

BENDROVĖS TEISINĖ- ORGANIZACINĖ FORMA
Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako tik savo turtu. Įmonė turi savo atsiskaitomąją sąskaitą AB Vilniaus banko Biržų filiale, savarankišką balansą, savo antspaudą. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

BENDROVĖS VEIKLOS POBŪDIS
Bendrovė vykdo šią ūkinę veiklą:
 Duonos gamyba, šviežių konditerijos gaminių ir pyragaičių gamybą;
 Maisto, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė prekyba
 Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas;
 Restoranai;
 Viešasis maitinimas.

Bendrovės veiklos per 2002m. apžvalga

GAUTOS PAJAMOS
1. Perparduota prekių 2305231 Lt
2. Realizuota produkcijos 272647 Lt
3. Sutekta paslauga 34419 Lt
4. Loterijos pajamos 6436 Lt
5. Finansinės veiklos pajamos 3535 Lt

GAMYBOS CHARAKTERISTIKA
UAB “Biržietiška aibė” pagrindinė veikla yra mažmeninė prekyba maisto ir pramoninėmis prekėmis. Bendrovė gamina duonos-pyrago, konditerinius, kulinarijos gaminius.
Kepykloje kepama: trijų pavadinimų pyrago gaminiai, dviejų rūšių duona, devynių pavadinimų bandelės, vieno pavadinimo sausainiai. 2002m. kepykloje pagaminta produkcijos už 94132 Lt.
Konditerijos ceche kepama: keturiolikos pavadinimų tortai, šešiolikos pavadinimų plokštainiai. 2002m. konditerijos cechas pagamino produkcijos už 145655 Lt.
Kulinarijos ceche gaminama 12 pavadinimų vyniotiniai ir kiti mėsos gaminiai. 2002m. kulinarijos ceche pagaminta produkcijos už 32860 Lt.

REALIZACIJOS RINKA
Kepyklos ir konditerijos...