Apskaitos egzaminui

Referatas
 5
Microsoft Word 174 KB
25 puslapiai

APSKAITA

1.Apskaitos informacija ir jos vartotojai Apskaitos informacija yra iš
patikimo šaltinio gauti ir tinkamai užregistruoti apskaitos, daugiausia
finansinės, duomenys, kuriuos naudoja savarankiški ūkiniai vienetai –
įmonės, jų valdymo procese, arba kurie potencialiai ir ateityje gali būti
naudingi valdytojams bei kitiems apskaitos informacijos vartotojams.
Apskaitos požiūriu įmonė yra savarankiškas ūkinis vienetas, atribotas nuo
kitų įmonių ir savininkų.
Visose laisvos rinkos šalyse labai paplitęs teiginys, jog apskaita yra
verslo kalba. Tai teisinga nuostata, nes neturėdami duomenų apie verslo
sėkmę ar turtą, kuriuo disponuoja įmonė, tos įmonės darbuotojai
paprasčiausiai negalėtų susikalbėti. Įmonės vadovai neįstengtų susišnekėti
su savininkais bei kitų įmonių vadovais, pirkėjais, tiekėjais. Juk įmonės
steigiamos tam kad uždirbtų pelną ir didintų savininkų turtą, išreiškiamą
pinigais. Įvairūs specialistai puikiausiai gali susikalbėti universalia
apskaitos kalba, viską išreiškiančia visuotiniu pinigų matu. Šio mato
pagrindu visus duomenis ir formuoja apskaitininkai, pateikdami žinias apie
įmonės turtą, jos savininkus bei turto panaudojimo efektyvumą – juk įmonės
veiklos procese turto nuolat turi daugėti, nebent dalį jo išsidalintų
savininkai, arba įmonė nuolatos patirtų nuostolius.
Ne tik pati apskaitos informacija bet ir jos vartotojai pasižymi gausa ir
įvairove. Tai natūralus reiškinys, nes apskaita turi būti vykdoma
kiekvienoj įmonėj, be to įvairiais tikslais. Neformaliai veikiančiose
įmonėse ir apskaita vedama tvarkingai. Tikrai sunku būtų rasti ilgesnį
laiką sėkmingai dirbančią įmonę, kurios valdytojai nesiorientuotų kokiu
turtu disponuoja ir kaip jis naudojamas. Konkurentai, turintys kokybišką
apskaitos informaciją anksčiau ar vėliau nukonkuruotų tokią įmonę. Kalbant
apie apskaitos informaciją, skiriami apskaitos informacijos ir finansinės
atskaitomybės vartotojai.
Pagrindiniai apskaitos informacijos vartotojai yra tiesiogiai suinteresuoti
įmonės vidiniai vartotojai, o svarbiausia iš jų įmonės savininkai (AB-se –
akcininkai). Verslo nesėkmės atveju jie rizikuoja prarasti visą investuotą
į įmonę turtą, todėl nuolat turi domėtis ne tik įmonės veiklos pelningumu,
bet ir turto, kuriuo disponuoja įmonė, suma, taip pat kam priklauso šis
turtas, t.y. jo savininkais. Pirmiausia vadovaudamasis apskaitos
informacija, akcininkai priima sprendimą parduoti arba neparduoti turimas
akcijas, o potencialūs savininkai sprendžia ar verta įsigyti šių arba
įmonės išleistų naujų...