Apskaitinės informacijos paskirtis ir būdai jai pateikti turinio esmė panaudojimo tikslai pateikimo būdai

Referatas
 5
Microsoft Word 92 KB
11 puslapiai

Apskaitos esme ir paskirtis. Apskaitos esme ir paskirtis.

Apskaitinės informacijos paskirtis ir būdai jai pateikti: turinio esmė, panaudojimo tikslai, pateikimo būdai

VILNIUS 2001

Turinys


Įvadas……………………………………………………………3
Informacija valdymo sistemoje………………………………4
Apskaita – informacijos apibendrinimo sistema……………….5
Apskaitinės informacijos formavimas………………………….6
Apskaitos informacijos perdavimas ir saugojimas……………8
Reikalavimai apskaitinei informacijai………………………….9
Apskaitos informacijos vartotojai……………………………10
Išvados …………………………………………………………13
Naudota literatūra………………………………………………14

Įvadas

Norint gerai suprasti šią temą, visų pirma reikėtų išsiaiškinti esmines sąvokas. Jau vien temos pavadinimas sako, kad bus daugiausiai kalbama apie apskaitą bei jos informaciją. Taigi, kas tai yra apskaita, kas yra informacija ir kas tai yra apskaitinė informacija? Į šiuos klausimus aš pirmiausiai ir norėčiau atsakyti.
Apskaitos apibrėžimų yra daug, tačiau kol kas dar nėra vieningos nuomonės šiuo klausimu. Skirtingi autoriai savo knygose apibrėžia ją skirtingai. Kaip sakoma, kiek yra žmonių, tiek yra ir nuomonių. Pavyzdžiui, J. Mackevičius savo knygoje “Apskaita” pateikia kai kurių Vakarų, Amerikos, Anglijos autorių apibrėžimus. Štai keletas iš jų:
“Apskaita yra reiškinių ir įvykių, nors iš dalies turinčių finansinį pobūdį, registravimo, klasifikavimo ir sumavimo tam tikru būdu ir pinigine išraiška bei rezultatų interpretavimo menas”;
“Apskaita – tai ekonominės informacijos atpažinimo, matavimo ir pateikimo procesas, leidžiantis informacijos vartotojams daryti apgalvotus sprendimus”;
“Apskaita – tai veikla, apimanti informacijos apie dalykus, atsitikusius žmonėms, kuriems jos reikia, atpažinimą, rinkimą, aprašymą, fiksavimą, apdorojimą ir pateikimą” ir t.t.
Šie ir dar daugelis kitų apibrėžimų yra panašūs, bet kai kuriais bruožais ir skiriasi. Tačiau kad ir kiek bebūtų apibrėžimų vienas dalykas yra tikrai žinomas - apskaita priklauso nuo žmonių, ji yra jiems parengta.
Informacijos apibrėžimas jau yra vieningesnis, tačiau vis dėlto skirtingi autoriai skirtingai ją interpretuoja. Štai, pavyzdžiui, “Tarptautinių žodžių žodyne” informacijos apibrėžimas skamba taip:
“Informacija [lot. informatio – išaiškinimas, pranešimas] – mokslinės, visuomeninės, politinės, techninės žinios, perduodamos vienų asmenų kitiems žodžiu, raštu arba masinės komunikacijos...