Apskaita1

Referatas
 5
Microsoft Word 166 KB
22 puslapiai

TURINYS:


1. Apskaitos istorinė apžvalga3psl.
2. Informacijos sistemų esmė4psl.
3. Apskaitos esmė ir uždaviniai4psl.
4. Apskaitos principai ir reikalavimai5psl.
5. Apskaitos rūšys7psl.
6. Apskaita- informacijos apibendrinimo sistema8psl.
7. Apskaitos informacijos perdavimas ir saugojimas9psl.
8. Apskaitos apibrėžimas11psl.
9. Apskaitos pradmenų svarbiausių elementų klasifikavimas14psl.
10. Bendrųjų apskaitos principų esmė16psl.
11. Apskaitos prielaidos18psl.
12. Apskaitos taisyklės21psl.
13. Apskaitos modeliai24psl.
14. Apskaitos politika27psl.
15. Apskaitos reikšmė vadybininkams33psl.
16. Naudota literatūra34psl.

1. APSKAITOS ISTORINĖ APŽVALGA

Apskaita atsirado daugiau kaip 1 tūkst.m.pr.Kr. Tai sąlygojo natūralus žmonių poreikis žinoti, ko ir kiek jie turi, kiek išleidžia bei kokias pajamas uždirba. Tuos, kurie mokėjo atlikti šį darbą, senovėje vadino raštininkais, iždininkais, vėliau- ekonomais, ūkvaizdžiais, sąskaitininkais. Senovės Egipte, Mesopotamijoje, Babilonijoje, Irane buvo daug raštininkų- apskaitininkų, užsiimančių ūkio veiklos apskaita ir atskaitomybių sudarymu. Jie priklausė privilegijuotajam arba vidutiniajam visuomenės luomui. Plėtojantis ūkinei veiklai, atsirado apskaitininkų kontoros, ir manoma, kad jose jau buvo darbo pasidalijimas: vieni apskaičiuodavo operacijas, susijusias su įplaukomis, kiti- su išlaidomis, treti tikrindavo, ar tiksliai atliekami darbai. Ūkinės lėšos buvo sugrupuotos atskirai fiksuojant operacijas, susijusias su jų gavimu ir išleidimu, tobulėjo kontrolė, buvo atliekamos inventorizacijos.
Žlugus Romos imperijai, 5a. pabaigoje sulėtėjo gamybinių jėgų vystymasis, sustojo mokslo ir amatų plėtojimas. Tai sąlygojo ir apskaitos sąstingį. Net iki 13a. apskaita buvo tvarkoma tik vienuolynuose, kurie tuo metu buvo stambiausi žemvaldžiai. Be to, ji buvo naudojama tvarkant valstybės iždą. Šio laikotarpio pradžioje smulki gamyba išsiversdavo ir be apskaitininkų, dažniausiai amatininkai ar pirkliai ją tvarkydavo patys. Vėliau šį darbą jie patikėdavo savo žmonoms. Tik gerokai vėliau šiam darbui imta samdyti profesionalius apskaitininkus. Ilgainiui atsirado apskaitos darbuotojų artelės, kurių nariai atlikdavo įvairių apskaitos darbų užsakymus. Šiuo laikotarpiu dar nebuvo vieningų apskaitos taisyklių, kiekvienas apskaitininkas savo darbą dirbdavo remdamasis patirtimi ir nuovoka.
Viduramžių pabaigoje susikūrė specialios apskaitininkų mokyklos, I talijoje- net ir buhalterių akademijos, kurios suvienijo apskaitos darbuotojus bei gynė jų teises. Šią profesiją imta labai vertinti. 15a. pabaigoje atsirado dvejybinė...