Apskaita ir jos plėtojimasis atsiradimas paplitimo priežastys tobulėjimas dabar ir ateityje ryšiai su vadyba

Referatas
 5
Microsoft Word 52 KB
4 puslapiai

Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Verslo vadybos fakultetas
Finansų katedra


Apskaita ir jos plėtojimasis: atsiradimas, paplitimo priežastys, tobulėjimas dabar ir ateityje, ryšiai su vadyba
Apskaitos pagrindų referatas

Atliko: R.Vološinaitė ĮV 1/1
Tikrino: doc.dr. I. V. Grigutis

Vilnius, 2003

Turinys

1. Įvadas3
2. Apskaitos samprata4
3. Apskaitos atsiradimas ir jį lemiantys veiksniai5
4. Apskaitos raida Lietuvoje6
5. Apskaitos tobulėjimas7
6. Apskaitos ryšiai su vadyba8
7. Literatūros sąrašas11

Įvadas

Apskaita atlieka labai reikšmingą vaidmenį ūkiniame ir socialiniame visuomenės gyvenime. Atspindėdama įvairias jos vystymosi sritis, pati apskaita įgijo sudėtinga vidinę struktūrą, tapo reiškiniu, kuris daro įtaką daugeliui gretutinių mokslo ir praktinės veiklos sričių. Apskaita – viena iš pirmųjų istorijoje informacijos gavimo sistemų ūkinei veiklai valdyti. Apskaita teikia informaciją materialinių, darbo ir finansinių išteklių naudojimą įmonėje, apie jos ūkinės veiklos rezultatus. Šia informacija apskaita aprūpina tiek įmonės vadovybę, tiek jos padalinius. Taigi ji be galo svarbi vadybininkams arba tiems, kurie jais ruošiasi tapti.
Savo darbe apžvelgsiu apskaitos istoriją nuo pat jos atsiradimo iki dabartinių dienų. Jos paplitimą sąlygojančias priežastis, tobulėjimą ir ateities vizijas. Taip pat stengsiuos kuo išsamiau ir aiškiau atskleisti jos ryšius su vadyba, bei naudą priimant įvairius sprendimus.

Apskaitos samprata

„Apskaitos apibrėžimo klausimas nuo seno domino mokslininkus. Literatūroje pateikiama labai daug įvairių apskaitos apibrėžimų. Suformuluoti apskaitos apibrėžimą yra labai svarbu, nes tai padėtų tinkamiau apibūdinti buhalterių siekiamus tikslus.
Vieną iš pirmųjų ir turėjusių didelį populiarumą tarp mokslininkų apskaitos apibrėžimą 1941 metais pateikė Amerikos diplomuotų viešų buhalterių instituto Terminologijos komitetas: Apskaita yra reiškinių ir įvykių, nors iš dalies turinčių finansinį pobūdį, registravimo, klasifikavimo ir sumavimo tam tikru būdu ir pinigine išraiška bei rezultatų interpretavimo menas.
1966 metais Amerikos apskaitos asociacoja ( AAA) pateikė tokį apskaitos apibrėžimą: apskaita – tai ekonominės informacijos atpažinimo, matavimo ir pateikimo procesas, leidžiantis informacijos vartotojams daryti apgalvotus sprendimus.
Apskaita yra aptarnavimo veikla. Jos funkcijos yra teikti kiekybinę informaciją apie ekonomikos veiklą, stengiantis panaudoti ją ekonominiams sprendimams priimti.
Apskaita – tai finansinių ir su jais susijusių duomenų...