Apskaita

Referatas
 5
Microsoft Word 305 KB
46 puslapiai

Amortizacijos referatas. Amortizacijos referatas.

Vytautas Šūdžius
Finansų pagrindų tema.

Įmonės veiklos apskaita

Turinys

Klausimai medžiagai įsisavinti 2
1.Apskaitos administravimas 3
2. Ūkinių operacijų fiksavimas ir atpažinimas 6
3.Sąskaitų planas. 10
4. Turtas ir nuosavybė 12
Daiktinės darbo priemonės .Įmonių pagrindą sudaro materialinė-techninė
bazė, į kurią investuotos nemažos savos lėšos. Be to, dalis turto gali
būti nuomojama, naudojama išsipirktinai (lizingo būdu), kartais
eksploatuojama nemokamai. 12
Nusidėvėjimo (amortizacijos) nustatymas. Nuo ko pradėti, norint
nustatyti pagrindinių priemonių susidėvėjimo (amortizacijos) normas, kurių
reikalauja mokesčių inspekcijos ir išlaidų nurašymas. Jei to nebus
padaryta, bus dirbtinai didinamas pelnas, atitinkamai ir mokesčiai į
biudžetą, o susidėvėjusių įrenginių nebus už ką pakeisti. 14
5. Išlaidos ir sąnaudos 18
Išlaidų ir sąnaudų panašumai ir skirtumai 29
6. Atskaitomybė 30
7. Balanso teorijos ir politikos įgyvendinimas 40
Literatūra 46

Klausimai medžiagai įsisavinti

1. Apskaita, uždaviniai ir jai keliami reikalavimai
2. Apskaitos rūšys
3. Apskaitos principai
4. Ūkinių operacijų fiksavimas: dokumentai, registrai
5. Dvejybinis įrašas. Jo taikymo ypatumai skirtingoms sąskaitų klasėms.
6. Sąskaitų planas:klasės ir jų sudėtis
7. Ilgalaikis turtas: sudėtis, klasifikavimo ypatumai
8. Nusidėvėjimo formos, normos, skaičiavimo būdai
9. Išlaidos ir sąnaudos: pagrindinės sąvokos, tapatumai ir skirtumai,
klasifikavimo ypatumai
10. Atskaitomybė:rūšys, klasifikavimas ir sudėtis
11. Atskaitomybės pasirinkimo formos kriterijai
12. Ataskaitų turinys
13. Balanso politikos įgyvendinimo ypatumai
14. Vertikalioji ir horizontalioji balanso vertinimo taisyklės
15. Bandomojo balanso panaudojimas
16. Bankroto tikimybės nustatymas

1.Apskaitos administravimas

Įmonės veikla yra tikslo nustatymo ir dinamiškas jo siekimo procesas,
todėl vertinant jos veiklą kaip naudos siekimą, svarbu yra apskaityti
ūkinius finansinius rodiklius ir įvertinti socialines ekonomines sąlygas.
Įvairiapusis veiklos ekonomiškumo ir naudingumo (sau, rinkai ir visai
visuomenei) vertinamas ir kryptingas valdymas organizacinėje sistemoje, kur
gamybinius, finansinius ir kitus procesus veikia vadovai, specialistai ir
aplinka. Darbo sėkmė priklauso nuo tinkamo, savalaikio ir kartu
nebrangaus informacinio aprūpinimo. Todėl ypač svarbu, kad visi įmonės
veiklos procesai būtų fiksuojami ir įforminti dokumentuose, o gautoji
informacija laiku pasiektų įvairaus lygio vadovus.
Buhalterinė...