Apskaita

Konspektas
 5
Microsoft Word 56 KB
5 puslapiai

APSKAITA

Jei nori numatyti rezultatą, turi tvarkyti apskaitą

ANONIMAS

Pats žodis „apskaita" nusako ekonominę savo reikšmę. Ji atlieka svarbų vaidmenį žmogaus gyvenime, gamyboje ir valstybėje. Be apskaitos neįmanoma jokia gamyba. Žmogus nuo pat gyvenimo pradžios mokosi apskaitos pradmenų. Pavyzdžiui, jau vaikai žino, kiek ir kokių turi žaislų; šeima skaičiuoja savo pajamas ir išlaidas, svarsto jų naudojimą ir t.t.
Apskaita dažnai vadinama universalia, tarptautine verslo kalba, tuo pabrėžiant jos svarbą ekonominiame procese. Kaip ir kiekviena kita kalba, apskaita naudojama perduoti informacijai, šiuo atveju - finansinei informacijai. Ši kalba turi specialų žodyną, dėsningumus ir ribojimus, normas ir taisykles. Jos paskirtis - periodiškai nustatyti ir parodyti turto ir finansinių interesų į H ryšį.
Apskaitos budus pirmasis paskelbė pranciškonų vienuolis italas Luca Pačiolis, gyvenęs Italijoje XV amžiuje; tačiau jo atradimas išlaikė šimtmečių bandymus ir sėkmingai naudojamas mūsų laikais. Tiesa, jis tapo kur kas sudėtingesnis ir tobulesnis.

Apskaita (accounting) - tai įmonės (firmos) ar kito kokio nors ekonominio objekto finansinių operacijų registravimo, klasifikavimo ir kaupimo procesas; tai skaitinių duomenų rinkimas ir tvarkymas.

Bendrai šiuolaikinę apskaitą galima apibrėžti kaip informacinę sistemą, kuria remiantis matuojama, apdorojama ir perduodama finansinė informacija apie tam tikrą ekonominį subjektą. Požiūris į apskaitą, kaip į informacinę sistemą. Kaip matome, apskaita, kaip grįžtamas ryšys, jungia ūkinę veiklą ir asmenis, priimančius sprendimus. Būtent apskaita suteikia reikalingą informaciją sprendimams priimti. Apskaitą sudaro šie trys pagrindiniai elementai:

1.Matavimas - atliekamas registruojant visas finansines operacijas (transakcijas');
2.Apdorojimas - atliekamas saugant finansinių operacijų ir jų apdorojimo duomenis;
3.Perdavimas - atliekamas ruošiant finansines ataskaitas asmenims, priimantiems
sprendimus.
Siekiant, kad visa apskaitos sistema būtų efektyvi, t.y. veiksminga, reikia laikytis bent šių trijų sąlygų:
1.Užtikrinti informacijos slaptumą, atskiriant išorinę - viešąją - ir vidinę atskaitomybę.
Ypač tai aktualu rinkos sąlygomis.
2.Sumažinti apskaitos išlaidas, užtikrinant minimalų, bet pakankamą informacijos kiekį,
tinkamai organizuojant ir mechanizuojant apskaitą.
3.Operatyviai pateikti kokybišką informaciją vartotojams, organizuojant optimalius
informacijos srautus, tinkamai ją apdorojant ir perdirbant.
Siekiant įgyvendinti šiuos reikalavimus ir organizuojant darbą, reikėtų vadovautis tam...