Apskaita

 5
Microsoft Word 178 KB
24 puslapiai

Turinys


Įvadas……………………………………………………………………….2
Dokumentai, jų rekvizitai…………3
Pirminiai apskaitos dokumentai…………………………………………….3
Specialieji apskaitos dokumentai………………………………….………3
Pavyzdiniai (patvirtinti) apskaitos dokumentai…………………………….5
Laisvos formos dokumentai………………………………………………6
Apskaitos dokumentų saugojimas…………………………………………6
Inventorizacijos atlikimas įmonėje…………………………………………8
Kasos knyga………………………………………………………………9
Kasos knygos pildymas……………………………………………………9
Kasos dokumentai…………………………………………………………9
Buhalterinių sąskaitų planas………………………………………………12
Ūkinių operacijų atvaizdavimas sąskaitose………………………………12
Sintetinė ir analitinė apskaita……………………………………………….13
Darbo užmokesčio apskaita………………………………………………13
Darbo užmokesčio apskaitos dokumentas………………………………….14
Apskaičiuotas darbo užmokestis15
Kasmetinių atostogų apskaita………………………………………………16
Įmonės turto apskaita……………………………………………………….17
Ilgalaikio materialiojo turto apskaita……………………………………….17
Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaita…………………………………….19
Trumpalaikio turto apskaita………………………………………………20
Bendrasis žurnalas………………………………………………………….21
Didžioji knyga……………………………………………………………21
Įvairių ūkinių operacijų korespondencijos…………………………………22
Sąskaitų korespondencijos koregavimai…………………………………22
Darbinės atskaitomybės lentelės parengimo sudarymas…………………22
Įmonės veiklos apskaita…………………………………………………24
Prekinė apyskaita…………………………………………………………24
Piniginiai atsiskaitymai…………………………………………………….25
Įmonės veiklos sąnaudos…………………………………………………27
Įmonės metinė finansinė...