Apsaugos priemonės

Referatas
 5
Microsoft Word 68 KB
7 puslapiai

Evakuacija referatas. Evakuacija referatas.


Turinys

Evakuacijos keliai 3
Įvairios saugos priemonės 4
Kolektyvinės apsaugos priemonės 4
Individualiosios apsaugos priemonės 4
Filtruojamosios individualiosios kvėpavimo organų apsaugos priemonės 5
Civilinės dujokaukės 5
Pramoninės filtruojamosios individualios apsaugos priemonės 5
Izoliuojamosios individualios kvėpavimo organų apsaugos priemonės 6
Paprastos kvėpavimo organų apsauginės priemonės 6
Odos asmeninės apsauginės priemonės 7
Vaikiškos individualiosios apsaugos priemonės 8
Nukentėjusiojo būklės įvertinimas 9
Literatūra 10

Evakuacijos keliai

Nelaimės metu žmonėms ypač svarbu greitai ir saugiai pasitraukti iš
pavojingos vietos, tam reikia visų paskirčių pastatuose įrengti evakuacijos
kelius. Pirmame aukšte tie keliai turi vesti tiesiai į lauką arba tie
keliai koridoriumi ar vestibiuliu turi būti labai trumpi. Bet kuriame
kitame aukšte — koridoriumi į laiptinę, arba tiesiai į laiptinę, iš
laiptinės — tiesiai į lauką, arba per vestibiulį, kuris šiuo atveju turi
būti atskirtas nuo koridorių pertvaromis ar durimis. Evakuacijos keliai
gali vesti ir į gretimą tame pačiame aukšte esančią nepavojingą gaisro ir
sprogimo atžvilgiu patalpą, turinčią tokius pat išėjimus į lauką.
Iš kiekvieno aukšto turi būti numatyti ne mažiau kaip du išėjimai. Kad
vienu metu nebūtų apimti ugnies, jie turi būti nutolę vienas nuo kito ne
mažiau kaip l = l ,5 P (čia P — patalpos perimetras metrais, l — nuotolis
metrais). Tarkim, kad patalpos perimetras P = 100 m, tuomet l = 1,5x10 = 15
m. Sis standarto RSN-133-91 reikalavimas neturi būti pamirštas
projektuojant ir statant naujus pastatus.
Iš rūsio ar žemutinio aukšto pakanka turėti vieną išėjimą, jeigu jų
plotas ne didesnis kaip 300 m2 ir juose būna ne daugiau kaip 5 žmonės.
Jeigu žmonių būna nuo 6 iki 15, reikia turėti antrą, pagalbinį, išėjimą
tiesiai į lauka (kopėčiomis, pro skylę, langą ir pan.).
Evakuacijos keliai turi būti ne siauresni kaip l m, durų plotis — ne
mažesnis kaip 0.8 m, aukštis — ne mažesnis kaip 2 m. Grindys daromos
lygios, nuolydis neturi būti didesnis kaip 1:6. Slenksčiai nepageidautini,
tačiau jie gali būti. Jeigu evakuacijos kelyje aukščių skirtumas didesnis
kaip 45 cm, toje vietoje turi būti padarytos ne mažiau kaip trys laiptelių
pakopos.
Evakuacijos keliams negalima naudoti sraigtinių laiptų, siaurėjančiu
pakopų, besisukančių durų, vartų, nes pavojaus metu jie labai sunkina
gelbėjimosi veiksmus, žmonės gali susižaloti. Įvairūs konstrukciniai
išsikišimai sienose turi būti ne žemiau kaip 2,2...