Aplinkosaugos valdymas1

Aplinkos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 87 KB
10 puslapiai

PLANAS

Įžanga2
1.Sutarties sąvoka3
2.Sutarties sąlygos, forma, požymiai, galiojimo sąlygos6
3.Sutarties sudarymo stadijos:
a)oferta9
b)akceptas14
4.Vienos Konvencija - tarptauinių prekybinių sutarčių
sudarymas17
Išvados20
Literatūros sąrašas22

ĮŽANGA

Mokėti, kaip teisingai sudaryti sutartį, kad po to nebūtų nesusipratimų ar neliktum apgautas, yra būtina ne tik teisininkui, verslininkui ar draudimo bendrovės agentui. Sudaryti sutartį gali prireikti bet kuriam išsilavinusiam žmogui, nes beveik kiekvienas žmogus savo gyvenime tikriausiai ne kartą susiduria su sutarties sudarymu, ar dėl jos iškylančiais klausimais. Taigi, mano pasirinkta kursinio darbo tema “Sutarčių sudarymas” yra labai aktuali šiandien, kai suirus administracinei ekonomikos sistemai, plečiasi įmonių tarpusavio kontaktai ir ypač jų ryšiai su užsienio šalių įmonėmis.
Žinoma, negalima abejoti, kad žinoti, kaip tinkamai įforminti sutartį buvo būtina ir anksčiau, prieš 50 metų, bet vis dėlto mokėjimas teisingai sudaryti sutartį ypatingą reikšmę įgavo pastaraisiais metais. Kaip tik dėl šios temos aktualumo šiandieniniame gyvenime aš ir pasirinkau šią temą.
Savo kursiniame darbe pabandysiu išaiškinti pagrindines naudojamas sąvokas, apžvelgsiu sutarties sąlygas ir formą. Taip pat panagrinėsiu tarptautinių sutarčių sudarymą, pagal Vienos Konvenciją (tarptautinių prekybinių sutarčių sudarymas), nes mūsų valstybė vis labiau bendradarbiauja su užsienio šalimis - to neįmanoma išvengti, norint įsilieti į pasaulinę ekonominę sistemą. Toliau išnagrinėsiu sutarties sudarymo stadijas, bei trumpai apibendrinsiu kursinį darbą.

SUTARTIES SĄVOKA

Pradedant nagrinėti sutarčių sudarymo sąlygas, etapus ir kitus veiksnius susijusius su šiais teisiniais veiksmais, reikia išnagrinėti “sutarties” sąvoką.
Jau senovės romėnai žinojo šią aąvoką ir klasifikavo sutartis skirtingais pagrindais į atskiras rūšis, kad būtų galima iškelti atskirą ieškinį tam tikros rūšies sutarčiai. Sutartimi jie vadino prievolių visumą tam tikrai veikai padaryti ar susilaikyti nuo jos. Taip pat nurodė, kad sutartis reguliuoja ir ją sudariusių šalių elgesį.
Kontinentinėje teisės sistemoje sutartimi vadinamas dviejų ar daugiau asmenų susitarimas dėl civilinių teisinių santykių sukūrimo, pakeitimo ar panaikinimo. Kad nekiltų neaiškumų, svarbu pasakyti, kad sąvoka “sutartis” vartojama trimis teisinėmis prasmėmis. Ji laikoma:
1) juridiniu faktu;
2) iš juridinio fakto atsiradusiu teisiniu santykiu;
3)dokumentu, kuriame raštu išdėstomas šalių susitarimas.
Anglų -...