Aplinkosaugos ir žemės teisė

Referatas
 5
Microsoft Word 86 KB
10 puslapiai

Zemes sandoriai referatas. Zemes sandoriai referatas. Zemes teises referatas. Referatas zemes teise. Referatas zemes teise. Zemes teises referatas. Referatai žemės teise. Aplinkosaugos ir zemes teises konspektai.

Aplinkosaugos teisės mokymo dalyko programa apima svarbiausių aplinkosaugos teisės institutų (aplinkosaugos teisės sampratos, dalyko, metodo, šaltinių, gamtos išteklių nuosavybės ir naudojimo teisės, aplinkos apsaugos valdymo, ūkinės veiklos aplinkosauginių pagrindų, teisinės atsakomybės, atskirų gamtos išteklių teisinės apsaugos) studijas, taip pat svarbiausių žemės teisės institutų (dalyko, objekto, sistemos, žemės nuosavybės ir naudojimo teisės, žemės sandorių, atskirų žemės kategorijų teisinio režimo, valstybės kompetencijos reguliuojant žemės santykius, teisinės atsakomybės ir žemės ginčų) studijas.
Šio mokymo dalyko tikslas yra suteikti specialių teorinių visuomenės ir aplinkos sąveikos teisinio reguliavimo žinių, bei praktinių įgūdžių, padėti parengti teisininką, kuris būtų pajėgus spręsti aplinkos apsaugos problemas, kylančias dėl ūkinės veiklos srityje, sprendžiant atsakomybės, taikomos už aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimus, klausimus (valstybinio valdymo institucijose, teismuose, advokatūroje, ūkinėje sferoje ir pan.).
Aplinkosaugos teisės studijos suteikia galimybę studentams, siekiantiems mokslininko karjeros, formuoti mokslinę pasaulėžiūrą, suvokti aplinkos apsaugos reikalavimus, kuriais grindžiami gamtos ir visuomenės santykiai, suvokti Europos Sąjungos aplinkos teisę. Ekologinės teisės dalyko dėstymas grindžiamas lyginamuoju metodu, seminarų metu aiškinamos teisinio reguliavimo problemos, nagrinėjami aplinkos apsaugos teisės normų taikymo praktiniai klausimai.
Aplinkosaugos teisės mokymo dalykas dėstomas bakalaurams ir magistrams Teisės universiteto Teisės, Valstybinio valdymo fakultetuose.

1 tema. VISUOMENĖS IR APLINKOS SĄVEIKA KAIP TEISINIO REGULIAVIMO SRITIS.
Visuomenės ir aplinkos sąveikos formos, jų istorinė raida.
Valstybės aplinkosauginės funkcijos esmė ir istorinis pobūdis. Pagrindinės valstybės aplinkosauginės funkcijos įgyvendinimo kryptys: racionalus gamtos išteklių naudojimas; aplinkos apsauga; gamtos išteklių atkūrimas; aplinkos gerinimas.
Teisinis valstybės aplinkosauginės funkcijos įgyvendinimo mechanizmas. Aplinkosauginių reikalavimų esmė, ypatumai, sistema. Teisės ekologizavimas. Aplinkosauginės teisės normos. Aplinkosauginiai teisiniai santykiai, jų ypatumai ir sistema.

2 tema. APLINKOSAUGOS TEISĖ – SAVARANKIŠKA TEISĖS ŠAKA.
Aplinkosaugos teisės sąvoka. Aplinkosaugos teisės reguliavimo dalykas; visuomeniniai aplinkos naudojimo ir apsaugos santykiai ir jų esminiai ypatumai. Aplinkosaugos teisės objektas; integruota ir diferencijuota aplinkosaugos teisės objekto samprata. Aplinkosaugos teisės reguliavimo metodas ir...