Aplinkosauga

Aplinkos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 35 KB
2 puslapiai

Aplinkosauga referatas. Aplinkosauga referatas.

vidurinė mokykla

REFERATAS

Aplinkosauga Europos Sąjungoje


Darbą atliko:Miestas 2007
Žmonės dažnai šneka apie orą ir klimatą. Bet oras ir klimatas – du skirtingi dalykai. Klimatas – tai tam tikrai teritorijai būdingas daugiametis orų rėžimas. Pastaruoju metu klimatas labai keičiasi. Nors jis ir nuolat kito, tačiau pastarąjį šimtmetį, prasidėjus pramonės perversmui – jis kito ypač sparčiai. Tam įtakos daugiausiai turėjo žmogaus ūkinė ir pramoninė veikla. Visiems gamybiniams procesams yra reikalinga energija. Dažniausiai ji gaunama iš iškastinio ar organinės kilmės kuro – anglių, naftos, medienos, biomasės. Pagrindiniai degimo produktai yra vandens garai ir anglies dioksidas. Tačiau kuras visad turi priemaišų, joms degant išsiskiria kiti oksidai, kurie reaguodami su atmosferoje esančiomis medžiagomis (pavyzdžiui – ozonu) sudaro nuodingas medžiagas ir nepraleidžia į kosmosą atgal dalies saulės spindulių. Dėl to planeta šyla, tirpsta ledynai, kyla jūros lygis, taip pat tarša kalta dėl padažnėjusių onkologinių ir kitų susirgimų.
Europos sąjungoje skiriamas didelis dėmesys taršai mažinti ir kurti bei diegti naujas technologijas visose energetikos srityse siekiant sumažinti nuodingų ir kenksmingų oksidų emisiją. Daugiausia Europos Sąjungos lėšų ir mokslininkų dėmesio yra skiriama alternatyvioms energetikos sritims – atsinaujinantys energijos šaltiniai (vėjo, saulės, vandens, potvynių – atoslūgių, geoterminė ir kiti beveik neišsenkantys energijos šaltiniai), atominė energetika (naujo tipo saugūs atominiai reaktoriai) ir visai naujas energijos gavybos būdas – kuro elementai. Pastariesiems ir tenka daugiausiai lėšų. Dabar ir norėtume Jus supažindinti su šia ateities technologija.

Kuro elementai – trumpas technologijos aprašymas

Kuro elementai (Fuel cells) yra elektrocheminis...