Aplinkos užterštumas

Referatas
 5
Microsoft Word 49 KB
4 puslapiai

Įvadas


Baigiantis dvidešimtajam šimtmečiui, puiki proga pasverti gamtos ir žmogaus santykius, įvertinti greitai besivystančios civilizacijos įtaką aplinkai.
Jeigu pripažįstame, kad nepažeistoje gamtoje vyrauja darni pusiausvyra, tai negalime nematyti, jog pastarajame šimtmetyje technologinė pažanga, tiksliau sakant, neatsakingas jos naudojimas šią pusiausvyrą sugriovė.
Didėjant pramonės potencialui, tobulėjant technologijoms, visame pasaulyje milžiniškais šuoliais kilo ekonominio gyvenimo lygis. Tačiau nesiskaitant su ekologijos dėsniais, dar sparčiau buvo griaunama ekologinė pusiausvyra, daug kur pasaulyje gamtai padaryta neatitaisoma žala. Panašūs procesai vyksta ir Lietuvoje, kur ypač skaudus penkių dešimtmečių okupacijos palikimas - užteršti vandenys ir atmosfera, chemikalais persunkta aplinka. Visa tai kelia grėsmę ne tik gamtai, bet ir žmogaus sveikatai. Ši problema reikalinga ne tik mūsų dėmesio, bet ir naujų principinių sprendimų
Užterštumas-aplinkos teršimas medžiagomis kenksmingomis žmogaus sveikatai ir natūraliai ekosistemai (gyviems organizmams ir juos supančiai aplinkai). Aplinkos užterštumas būna natūralių žemės procesų pasekmė, kaip pavyzdžiui vulkano išsiveržimas, bet dažniausiai tai būna neapdairios žmogaus veiklos pasekmė.
Yra dvi teršalų grupės: biologiškai skaidomų pavyzdžiui: nutekamieji vandenys, maisto atliekos ir kitos medžiagos kurios greitai suskaidomos natūralių procesų metu. Ši teršalų grupė tampa pavojinga kai jos kiekis aplinkoje tampa didesnis negu įmanoma suskaidyt. Antra grupė yra biologiškai neskaidomi teršalai. Tokios medžiagos arba visiškai nesuskaidomos arba skaidomos labai lėtai. Atsiradus užterštumui šiomis medžiagomis jas išskirti iš aplinkos yra beveik neįmanoma. Kaip pavyzdį galima pateikti radioaktyviąsias atliekas. Jos kelia labai didelį pavojų, nes yra tikimybė jog šie teršalai pateks į maisto grandinę taip apkrėsdami daugybę gyvų organizmų, o kadangi žmogus yra viena svarbiausių šios grandinės jungčių- jis yra labai pažeidžiamas. Tai buvo aiškiai pademonstruota 1960-1970 metais kai Japonijos Minimatos pakrantės gyventojai staiga masiškai pradėjo skųstis įvairiais nerviniais negalavimais, kūno drebuliais bei keistu paralyžiumi. Virš 400 žmonių mirė kol vyriausybė išsiaiškino, jog į aplinką buvo pasklidęs didžiulis gyvsidabrio kiekis.
Užterštumas daro didžiulę įtaką gamtos resursams. Ekosistemos kaip miškai, pelkės ir upės atlieka daugybę svarbių funkcijų. Jos pagerina vandens ir oro kokybę, sudaro sąlygas augalams ir gyvūnams augti, teikia maistą ir vaistus. Visa šita harmonija gali būti sugriauta teršalais. Dėl...