Aplinkos tarša

Chemijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 49 KB
4 puslapiai

Turinys:


2psl. Įvadas
3psl. Aplinkos teršimas, aplinkos tarša
4psl. Pagrindiniai taršos šaltiniai, transporto priemonių tarša, rūgštieji lietūs
5pls. Dirvožemio tarša
6psl.-7psl. Ekologinė ir technologinė aplinkos tarša, atominių elektrinių tarša
8psl. Išvados
9psl. Sąvokos
10psl. Naudota literatūra

Įvadas

Pasirinkau nagrinėti globalinę problemą susijusią su aplinkos tarša,nes noriu sužinoti apie jau padarytą taršos žalą Lietuvos visuomenei ,žmonių sveikatai, dirvožemiui, orui, gyviems organizmams ir kaip ją būtų galima išspręsti.
Nauji išradimai,technilogijos padeda žmogui lengviau gyventi,tačiau patys nepagalvoja apie pasekmes,kurios gali būti labai liūdnos ir gali sukelti itin pavojingų sveikatai bei žmonijos gyvavimui padarinių.
Ši problema aktuali mano šalyje,nes Lietuvoje darbo aplinkoje išsiskiria apie 1570 kenksmingų medžiagų .Tai reiškia,kad Lietuvos užterštumas yra gana didelis.
Todėl aš ir nusprendžiau sužinoti ar mus supantys veiksniai(dirvožemis,oras ir kt.) yra labai užteršti,kokį poveikį mums sukelia atominė elektrinė,kuo ją galėtumėme pakeisti ir kokių reikėtų imtis priemonių,kad sumažėtų užterštumas,pateiksiu savo sprendimų.

Aplinkos teršimas

Aplinkos teršimas- tai cheminiai, fiziniai ir biologiniai aplinkos ar atskirų jos komponentų pokyčiai, kurie neigiamai veikia žmogų ir kitus gyvus organizmus bei fizinius aplinkos komponentus. Prie antropogeninės kilmės aplinkos teršalų poveikio žmogus ir kiti gyvi organizmai yra neprisitaikę ir, viršijus tam tikrą taršos lygį, teršiančių medžiagų poveikis gali turėti labai neigiamas pasekmes. Antropogeninės taršos šaltiniai yra pramonės gamybos procesai, energetikos pramonė, transportas, komunalinis ir namų ūkis. Degimo procesuose susidaro dujinės, skystos ir kietosios medžiagos, per kaminus patenkančios į atmosferą.

Cheminiai teršalai

Teršalų įvairovę galima suskirstyti į tris dideles grupes:

1) cheminiai teršalai;
2) fiziniai teršalai;
3) biologiniai teršalai.

Cheminiai teršalai - cheminės medžiagos, jų junginiai ir mišiniai, kurie viršijus tam tikrą koncentraciją ar poveikio trukmę, daro ar gali daryti neigiamą poveikį žmonėms ir kitiems gyviems organizmams. Azoto junginių perteklius aplinkoje dabartiniu metu yra viena iš svarbiausių aplinkos problemų, sąlygojančių vandens telkinių ir dirvožemio eutrofikaciją (permaitinimą) ir keliančių grėsmę daugeliui natūralių vandens ir sausumos ekosistemų. Iš visos didžiulės cheminių teršalų įvairovės dažniausiai minimos jų grupės:

1) anglies,...