Aplinkos oras

Referatas
 5
Microsoft Word 62 KB
6 puslapiai

Stepono Dariaus ir Stasio Gireno gimnazija

REFERATAS

ORO UŽTERŠTUMAS

Darbą atliko: Rytis Češumskas

TAVO APLINKOS ORAS

Oras gamtoje

Savo aplinkos oro nematai, tačiau kaip ir vanduo, jis yra visur ir užpildo erdvę apie tave. Jo yra augaluose ir gyvūnuose, dirvoje ir vandenyje.
Žemiausia, plonas, 7-16 km storio atmosferossluoksnis apie Žemę yra troposfera. Ji, kartu su azonosfera ir jonosfera, saugo Žemę nuo kosminių spindulių. Joje vyksta klimatą sąlygojentys procesai ir yra deguonies, butino visiems organizmas kvėpuoti.

Kas yra oro tarša?

Įprasta, kad oro tarša – tai viršnorminis nepageidaujamų priemaišų kiekis ore.

Ar žinai, kad?

• Jau vient būnant uždaroje patalpoje padidėja vandens garų, anglies dioksido ir kitų medžiagų, pavyzdžiui,acetono , amoniako, kiekis.
• Retai ir blogai vėdinamuose butuose daug daugiau negu vidutiniškai randama grybų sporų ir mikroskopinių erkučių. Kai kurios iš jų parazituoja ant odos arba patenka į kvepavimo takus.
• Pavojingiausios mūsų sveikatai ir teršiančios namų orą medžiagos yra šios:
♦ anglies monoksidas, susidaręs ne visiškai sudegus kurui, kai naudojamos sudegusios elektrinės krosnelės, dujinės viryklės;
♦ tabako dūmai;
♦ radonas – radioaktyvios inertinės dujos, išsiskiriančios iš blogai
vėdinamų pastatų pamatų.Norėdamas pagerinti buto orą, turi:
- paprašyti suaugusiųjų, kad patikrintų krosneles ir dujines virykles;
dažnai vėdintų buta;
- pagal galimybes prižiūrėti, kad temperatūra namuose nebūtų nei per aukšta, nei per žema;
- paprašyti, kad suaugusieji rūkytu tik tam skirtoje vietoje, o paskui gerai išvėdintų patalpas

AR GRYNAS TAVO
APLINKOS ORAS?

Dulkės ore

Dauguma oro teršalų pajuntami jutimo organais arba nustatomi įvairiais matuokliais. Vienas labiausiai paplitusių oro teršalų yra dulkės.

Ar žinai, kad?

Sumaišius enatolį su benzinu, išmetamose dujose sumažėja anglie oksidų ir švino junginių.

Automobilių išmetamosios
Dujos ir oro grynumas

Išsivysčius transporto sistemai, galima greitai keliauti ir pervežti prekes. Bet automobilių išmetamosiose dujose yra daug nuodingų medžiagų, pavyzdžiui, anglies oksidų, angliavandenilių, azoto oksidų ir švino junginių.
Dėl azoto ir sieros oksidų dažnai susidsro rūgštūs lietūs (tai buvo aptarta skyriuje apie energiją).

Ar žinai, kad?

• Dar neseniai labiausiai užterštas išmetamosiomis dujomis oras buvo Tokijuje. Dėl to šiamia mieste policininkai nešiojo kaukes.
•...