Aplinkos įtaka valdyme

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 77 KB
8 puslapiai

TURINYS

Įvadas …………………………………………………………… 3 psl.
1. Tiesioginio poveikio aplinkos elementai ……………………… 4 psl.
1.1 Išoriniai įtaką darantys asmenys ………………………… 4 psl.
1.2 Vidiniai įtaką darantys asmenys ………………………… 7 psl.
2. Įtaką darančių asmenų daugialypių tarpusavio santykių
valdymas ………………………………………………………. 9 psl.
2.1 Tinklai ir koalicijos ……………………………………… 9 psl.
2.2 Daugialypiai vaidmenys ………………………………… 9 psl.
2.3 Ypatingas vadovų vaidmuo ……………………………… 9 psl.
3. Netiesioginio poveikio aplinkos elementai ……………………. 11 psl.
3.1 Socialiniai kintamieji ……………………………………….11 psl.
3.2 Ekonominiai kintamieji …………………………………….12 psl.
3.3 Politiniai kintamieji ………………………………………13 psl.
3.4 Technologiniai kintamieji …………………………………13 psl.
3.5 Netiesioginio poveikio aplinkos valdymas …………………13 psl.
Išvados ……………………………………………………………15 psl.
Literatūra …………………………………………………………16 psl.

ĮVADAS

Norėdami suprasti organizacijos aplinkas, turime pasinaudoti kai kuriomis sistemų teorijos sąvokomis. Vienas pagrindinių sistemų teorijos teiginių yra tas, kad organizacijos nėra nei visiškai nepriklausomos, nei visiškai uždaros. Greičiau priešingai, jos keičiasi ištekliais su išorine aplinka ir yra nuo jų priklausomas. Išorinė aplinka apibrėžiama kaip visi už organizacijos ribų esantys elementai, nuo kurių priklauso jos veikla. Kai kurie iš šių elementų sieja organizacijas su pasauliu. Organizacija iš aplinkos ima išteklius (įėjimus: žaliavas, pinigus, darbo jėgą, energiją), perdirba juos į gaminius ar paslaugas ir siunčia atgal į išorinę aplinką kaip rezultatus (išėjimus).
Išorinėje aplinkoje yra tiek tiesioginio, tiek netiesioginio poveikio elementų. Tiesioginio poveikio elementus, dar vadinamus įtaką darančiais asmenimis, sudaro akcininkai, profesinės sąjungos, tiekėjai ir daugelis kitų, kurie daro tiesioginę įtaką organizacijai. Netiesioginio poveikio elementai – technologija, ekonomika ir visuomenės politinės pažiūros – sąlygoja klimatą, kuriame veikia organizacija. Potencialiai jie gali tapti tiesioginio poveikio elementais.

1. TIESIOGINIO POVEIKIO APLINKOS ELEMENTAI

Tiesioginio poveikio aplinką sudaro įtaką darantys asmenys, individai arba grupės,...