Aplinkos apsaugos valdymas

Aplinkos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 66 KB
7 puslapiai

Valstybinis aplinkos apsaugos valdymas referatas. Valstybinis aplinkos apsaugos valdymas referatas.

TURINYS

I .Aplinkos apsaugos valdymo samprata, tikslai ir uždaviniai
II.Aplinkos apsaugos valdymo turinys:
1. Ekologinių santykių reguliavimas
2. Aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo planavimas
3. Aplinkos apsaugos priemonių koordinavimas
4. Vastybinio gamtos išteklių kadastro tvarkymas
5. Aplinkos monitoringas
6. Valstybinė aplinkos apsaugos kontrolė

II.Aplinkos apsaugos valdymo principai

I.Aplinkos apsaugos valdymo samprata,
tikslas ir uždaviniai

Aplinkos apsaugos veiksmingumas, jos tikslų bei uždavinių realizavimas, taip pat ekologinių normų įgyvendinimas reikalauja optimalaus ir nuolat funkcionuojančio aplinkos apsaugos valdymo aparato, kuris yra formuojamas nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygiais. Viena optimaliausių aplinkos apsaugos problemų – kaip sukurti optimalią aplinkos apsaugos sistemą.
Aplinkos apsaugos valdymas – tai vienas savrbiausių ekologinės teisės institutų, kurio normos reguliuoja valstybės institucijų veiklą organizuojant ekologinius santykius, kad būtų užtikrinta aplinkos apsauga ir racionalus gamtos išteklių naudojimas.
Lietuvos respublikos konstitucijos 54 straipsnyje yra sakoma, kad : “Valstybė rūpinasi natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos, atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsauga, prižiūri, kad su saiku būtų naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai.” Taigi iš to galime daryti išvadą, kad aplinkos apsauga yra viena iš valstybės funkcijų, taip pat ir visų valstybės institucijų, realizuojančių valstybės funkcijas, konstitucinė pareiga ir neatskiriama jų kompetencijos dalis. Aplinkos apsaugos valdymas – tai valstybės ir vietos savivaldos institucijų bei taikomų poveikio priemonių, siekiant visuomenės ekologinio saugumo bei ekologinės gerovės, sistema. Taip pat šį ekolooginės teisės institutą galime apibūdinti ir kitais žodžiais, tai:
Aplinkos apsaugos valdymas - normos, kurios reguliuoja valstybės institucijų veiklą organizuojant ekologinius santykius, kad būtų užtikrinta aplinkos apsauga ir racionalus gamtos išteklių naudojimas. Teisiškai aplinkos apsaugos valdymas apima tokias sritis:
1) aplinkos apsaugos strategijos ruošimą;
2) programų ruošimą ir įgyvendinimą;
3) poįstatyminių aktų leidimą;
4) gamtos išteklių apskaitą;
5) gamtos išteklių naudojimo planavimą;
6) gamtos išteklių kadastro rengimą;
7) valstybinių gamtos išteklių suteikimą naudotis;
8) aplinkos monitoringo vedimą;
9) aplinkos apsaugos kontrolę ir kt.
Tačiau nereikėtų pamiršti,kad aplinkos apsaugos valdymas apima labai plačią visuomeninių santykių...