Aplinkos referatai

Įvadas. Aplinkos apsauga šiandien tapo vienu iš svarbiausių žmonijos sprendžiamų problemų. Kad po mūsų galėtų gyventi ateinančios kartos privalome rūpintis visa mus supančia gamta. Vienas iš aktualių gamtos apsaugos klausimų yra atmosferos užterštumas ir galimybės jį sumažinti. Žinoma gamyklų neuždarysime tačiau visi drauge galime nuveikti nemažą darbą – nuo kieme ...
Aplinka,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25
Pirčių kilmė ir istorija. Viso pasaulio tautos naudojasi pirtimis nuo neatmenamų laikų. Manoma kad garo pirčių idėją mūsų protėviams ?pašnibždėjo? pro stogo plyšį ant įkaitusio namų židinio krentantys lietaus lašai arba paprasčiausiai ant židinio šliūkštelėtas vanduo. Pirčių kilmė. Archeologai aptinka įvairių pastatų skirtų kūno priežiūrai. Jų išorės formų ...
Aplinka,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Dirvožemis ir jo savybės. Dirvožemio tarša. Dirvožemio biota. Dirvožemio erozija. Dirvožemio degradacija. Dirvožemio naikinimas. Dirvožemio poveikis žmogaus sveikatai. Ekologinė žemdirbystė. Šiaulių regiono dirvožemių geocheminė charakteristika. Išvados. Literatūra. Įvadas. Motyvacija pasirinkdamos šią temą mes norėjome sužinoti ir išsiaiškinti apie ...
Aplinka,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Aukštasis mokslas lietuvoje 4-. Aukštojo mokslo reforma 6-. Aukštojo mokslo finansavimas ir jo aspektai 9-. Studiju sistemos alternatyvos 15-. Išvados. Naudota literatūra. Įvadas. Daugelyje išsivysčiusių valstybių švietimas laikomas valstybiniu prioritetu. Lietuvos respublikos švietimo įstatyme skelbiama kad ? švietimas - veikla kuria siekiama suteikti asmeniui ...
Aplinka,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. I. Ae katastrofos????????????????????. Radiaciniai šaltiniai ir jų poveikis?????????. Radiacinė sauga???????????????????. Darbuotojai. ??????????????????. Gyventojai??. ??????????????????. Radiacinės saugos istorija. 7. Ii. Atominė energija ir aplinka. 7. Priemonės įvykus reaktoriaus avarijai??????. Išvados. Literatūra. Įvadas. Xx a. Į žmonijos istorija įeis ne tik ...
Aplinka,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25
Teisiniai civilinės saugos ir gelbėjimo pagrindai. Jos struktūra tikslai ir uždaviniai. Lietuvos respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos organizavimo ir veikimo teisinius bei organizacinius pagrindus valstybės ir savivaldybių institucijų ūkio subjektų visuomeninių organizacijų bei gyventojų pareigas ir teises civilinės saugos srityje reglamentuoja lr. Civilinės saugos ...
Aplinka,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas???????????????????????. ????????. Jonizuojančiosios spinduliuotės biologinis poveikis. Jonizuojančiosios spinduliuotės rūšys. Gamtiniai jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Dirbtiniai jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Pavojingumo kategorijos. Apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio būdai ir pagrindinės priemonės. ...
Aplinka,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25
Įvadas. Visame pasaulyje labai sparčiai vystosi pramonė ir transportas. Didėjant produkcijos kiekiui susidaro daug neirstančių atliekų kurios ilgam užteršia aplinką. Viena iš jų - naudoti automobiliai. Perdirbant automobilius teigiamai prisidedama prie poveikio aplinkai mažinimo. Veiksmingas išteklių utilizavimas kai nereikalingos medžiagos panaudojimos iš naujo perdirbamos ar ...
Aplinka,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Miškai. Bendros žinios apie mišką. Lietuvos miškų fondas. Miškų naikinimas. Miškų kirtimas. Miškų gaisrai. Miškų tarša. Miškų kenkėjai ir ligos. Miškų apsauga. Miško kirtimų reguliavimas. Miškų apsauga nuo gaisrų. Miškų apsauga nuo taršos. Miškų apsauga nuo ligų ir kenkėjų. Miškų atkūrimas. Miškų ateitis. Išvados. Literatūros sąrašas. ...
Aplinka,  Referatai,  13 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Lietuvos nacionalinė saulės programa. Atsinaujinanti ir alternatyvioji energija. Saulės energija. Vėjo energija. Hidroenergija. Vandenilio technologijos. Atsinaujinančių energetinių šaltinių moksliniai tyrimai. Atsinaujinančių energetinių šaltinių įrenginių gamyba. Vėjo mikroelektrinių įrengimas. Saulės kolektorių gamyba. Fotoelektrinių modulių gamyba. ...
Aplinka,  Referatai,  11 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Lietuvos darnaus vystymosi prioritetai ir principai. Darnaus lietuvos vystymosi trumpa strateginė analizė. Darnaus vystymosi vizija. Darnaus vystymosi tikslai uždaviniai ir jų įgyvendinimo priemonės. Išvados. Literatūra. Įvadas. Aplinkosauga kaip viena iš trijų ekonomikos ir socialinės plėtros lygiaverčių komponenčių sudaro darnaus vystymosi koncepcijos ...
Aplinka,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25
Įvadas. Nelaimingas atsitikimas darbe - tai staigus darbuotojo sveikatos pakenkimas kai pavojingi ar kenksmingi veiksniai sukelia traumą arba taip pakenkia sveikatai kad darbuotojas netenka darbingumo bent vienai dienai arba miršta. Dėl nelaimingų atsitikimų darbe lietuvoje kasmet nukenčia apie 20 tūkstančių žmonių. 1000 dirbančiųjų tenka 3 nelaimingi atsitikimai darbe iš kurių ...
Aplinka,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25
Ignalinos atominė elektrinė - vienintelė baltijos šalyse lietuvos energetinės sistemos atominė elektrinė turinti didžiausią pasaulyje reaktorių įrašytą į gineso rekordų knygą. Pastatyta lietuvoje šalia sienos su baltarusija. Greta elektrinės darbuotojams pastatytas visagino miestas kuris seniau vadinosi sniečkumi. Ignalinos atominėje elektrinėje buvo numatyti keturi ...
Aplinka,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Turinys. ? turinys??????????????????????????????. ?. Padangų utilizavimas. Įvadas??????????????????????. ?. Naudotų padangų kaupimasis ir tvarkymo problematika???????????. ?. Naudotų padangų pagrindiniai perdirbimo. Būdai????????????. ?. Naudotu padangu kaupimasis ir tvarkymas lietuvoje????????????. ?. Naudotų padangų kaupimo ir tvarkymo teisinis. Reglamentavimas??????. ?. Naudotų ...
Aplinka,  Referatai,  12 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Krekenavos regioninis parkas. Gamtos paminklai ir saugaomi. Kraštovaizdžio objektai. Saugomi objektai gamtinės vertybės. Gamtos paminklų žemėlapis. Gamtos paminklai. Geomorfologiniai. Hidrografiniai. Hidrogeologiniai. Akmenys - gamtos paminklai. Saugomos teritorijos ir rekreacija. Saugomu teritorijų apsauga. Išvadospriemonės ir pasiūlimai. Naudotos literatūros ...
Aplinka,  Referatai,  11 psl.
2011 06 25