Apie ukraina

Referatas
 5
Microsoft Word 47 KB
3 puslapiai

Ukraina
1990 - 2000
1989 m. gyventojų surašymo duomenimis Ukrainoje gyveno apie 11000 lietuvių. Daugiausia jų atvyko į Ukrainą per I-ąjį Pasaulinį karą, nemažai čia įsikūrė po Sibiro tremties, taip pat atvyko iš Lietuvos paskutiniais dešimtmečiais.
1990 m. Kijeve susikūrė pirmoji Ukrainoje lietuvių draugija, kuri 2000 m. gegužės mėnesį įspūdingai paminėjo savo dešimtmetį. Nuo to laiko Ukrainoje susikūrė ir juridiškai įregistruotos 6 lietuvių draugijos: Maironio lietuvių draugija Kijeve (180 narių, pirmininkė Violeta Jančiuk), Medeinos lietuvių draugija Lvove (100 narių, pirmininkas Vytautas Naruševičius), Zaporožės srities lietuvių draugija (70 narių, pirmininkas Aleksandras Žukaitis), Vasario 16-osios lietuvių draugija Belaja Cerkov mieste, įkurta tremtinio Petro Grinio iniciatyva (40 narių, pirmininkas Vidas Labalaukis). 1999 m. įsikūrė Krymo respublikinė M.K.Čiurlionio lietuvių kultūros draugija, pirmininkė Valentina Loginova. Draugijos centras yra Simferopolio mieste, kituose Krymo miesteliuose veikia 16 lietuviškų kuopelių. Draugijoje yra apie 100 žmonių. 1999 m. įsikūręs Vinicos lietuvių kultūros ir istorijos centras Sakalas vienija lietuvių kilmės žmones ir nelietuvius, besidominčius Lietuvos kultūra ir istorija, pirmininkas Vasilijus Sudak.
Visų Ukrainos lietuvių draugijų tikslas – padėti lietuviams išlaikyti lietuvybę, auklėti jaunimą pagal lietuviškas tradicijas, palaikyti ryšius su Ukrainos valstybinėmis institucijomis sprendžiant tautinių mažumų problemas, taip pat suteikti Ukrainos visuomenei informaciją apie šiandieninį Lietuvos gyvenimą ir jos siekius.
Visose draugijose kartu švenčiamos Lietuvos istorinės datos ir katalikiškos šventės, beveik visose veikia sekmadieninės lituanistinės mokyklos, jose mokosi įvairaus amžiaus vaikai ir suaugusieji. Mokytojo darbas jose labai sunkus, nes vieni besimokantieji jau kalba lietuviškai ir nori gilinti žinias, o kiti – tik pradedantieji. Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės aprūpina lituanistines mokyklas vadovėliais ir kita metodine literatūra, taip pat organizuoja mokytojų kursus Vilniuje. Departamento ir Vilniaus...