Apie sociologija galima daug kam pritaikyti

Referatas
 5
Microsoft Word 86 KB
10 puslapiai

Turinys

Įžanga…………………………………………………………………………………………2
1. Pagrindinių sąvokų aiškinimas……………………………………………………………3
2. Bendroji kultūros samprata………………………………………………………………4
3. Kultūros sąvoka sociologijos moksle………………………………………………………5
4. Šeima – pamatas kultūrinei “dirvai”……………………………………………………….6
5. Menas kaip vienas iš kultūros bruožų……………………………………………………7
6. Lietuvos kultūrinės institucijos…………………………………………………………….8
6.1. Muziejai ir teatrai……………………………………………………………………8
6.2. Tradicinė kultūros industrija…………………………………………………………9
6.3. Kultūrinių renginių lankymas ir prieinamumas……………………………………10
7. Kultūros rėmimas (finansavimas)………………………………………………………12
Išvados………………………………………………………………………………………13
Literatūra……………………………………………………………………………………14
Priedai

Įžanga

Nėra pagrindo teigti, kad kultūros lygio, jos krypčių bei bruožų problema šiuo metu tapo itin aktuali. Visais laikais buvo skiriamas dėmesys šiai svarbiai visuomenės gyvenimo sferai, atliekančiai labai didelį vaidmenį individo socializacijos procese, kai individas tampa tikru duotos visuomenės atstovu, kitaip sakant, formuojančiai tam tikrą asmenybės tipą. Kaip veiksminga socialinė jėga, kultūra visada buvo dėmesio centre [6, 5].
Ji pati savaime yra organiškas ir spartėjantis procesas ir jos vertės supratimas visuomenėje laikui bėgant gali kisti. Per metus ar porą daugelis dabar pastebėtų dalykų Lietuvoje bus pasikeitę: sparčiai kinta pati visuomenė, jos struktūra, o kartu neišvengiamai kinta kultūros vieta toje pačioje visuomenėje [5, 12].
Kultūra visada buvo ir yra universali žmogaus kūrybos ir kitokios įvairialypės veiklos sfera, kurioje matome visas žmogiškumo apraiškas, visas įmanomas intelektualines, jausmines ir vitalines orientacijas, visus galimus žmogaus ir visuomenės egzistavimo būdus [1, 9].
Tad į kultūrą galima žvelgti įvairiais aspektais. Kiekvienas jų atskleidžia tam tikrą kultūros raiškos klodą ir atspindi kokią nors žmonių gyvenimo pusę. Todėl, nepretenduodama į pilnesnę kultūros raiškos analizę,...