Apie smuika

Muzikos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 68 KB
7 puslapiai

Turinys:

Įvadas 3
Istorija 4
Gaminimo ypatybės 5
Sudedamosios dalys 6
Hardango smuikas 7
Elektrinis smuikas 7
Talentingiausi smuikų gamintojai: 8
Amačių (Amati) šeima 8
Antonijus Stradivarijus (Antonio Stradivari) 8
Gvarnerių (Guarneri) šeima 8
Kasparas Tyfenbrukeris (Caspar Tieffenbrucker) 9
Fransua Turtas (François Tourte) 9
Smuiko virtuozai 9
Nikola Paganinis (Niccoló Paganini) 9
Vanesa Mei (Vanessa Mae) 10
Vilhelmas Čepinskis 10
Priedai: 10
Literatūros sąrašas: 14

Įvadas

Tarp visų skambančių daiktų pasaulyje yra ir tokių, koriuos žmogus sąmoningai sukūrė garsams išgauti. Muzikos instrumentai tik dalis visų priemonių garsui išgauti, be to, juos išskiria ypatingas naudojimo tikslas – kurti ir atlikti muziką. Bet dažniausiai muzikos instrumentai gaminami turint konkretų tikslą. Kiekvienas muzikos instrumentas suvienija dvi esmines savybes. Viena vertus, tai įrankis, daiktas. Jį pagamino meistras, naudodamas jam žinomus darbo įrankius ir turimas žaliavas. Antra, meistras mąstė ir apie tai, kas ir kokiu tikslu šį instrumentą naudos, kaip jis skambės, kokie garsai ir kokiu būdu bus išgaunami, kokia muzika bus atliekama, su kokiais kitais instrumentais bus grojama kartu.
Kiekvienas muzikos instrumentas turi savo atsiradimo ir raidos istoriją, išplitimo vietas. Dauguma instrumentų yra labai panašūs, jei ne visame pasaulyje, tai bent jau daugelyje šalių.
Šią temą pasirinkau, nes šis instrumentas mane žavėjo nuo mažens, aš visada su susižavėjimu klausydavausi kūrinių, atliekamų šiuo instrumentu.Bei noriu apžvelgti smuiko istoriją, vystymosi raidą, garsiausius gamintojus ir atlikėjus.

Tikslai:
1. Apžvelgti smuiko atsiradijmo istoriją
2. Susuipažinti su smuiko gaminimo ypatybėmis.
3. Sužinoti šio instrumento pagrindines dalis.
4. Susipažinti su žymiausiais smuiko virtuozais ir jo gamintojais.
5. Turiningai praleisti laika ruošiant šį referatą.

Istorija

Smuikas (1. pav.) – vienas žymiausių instrumentų, kuriame instrumentų gamybos menas vienijasi su sandaros paprastumu, o tembro grožis – su įvairiomis skambėjimo ypatybėmis.
Jis mažiausias strykinių styginių instrumentų šeimos, kuri apima altą, violončelę ir kontrabosą, narys. Strykiniai instrumentai buvo žinomi labai senai, bet vis dėlto jie gerokai jaunesni už gnaibomuosius, kuriais grojo dar šumerai. Nei stryko atsiradimo laikas, nei vieta nėra tiksliai žinoma, tyrinėtojams čia lieka tik spėlioti, remiantis netirsioginiais duomenimis. Galima manyti, kad strykinių instrumentų tėvynė – Indija. O gimimo laikas –pirmieji mūsų eros amžiai. Senovės...