Apie senatvę

Referatas
 5
Microsoft Word 69 KB
7 puslapiai

Įvadas


Tiksliai pasakyti, kada prasideda suaugusio žmogaus amžius, sudėtinga. Daugelis ekspertų mano, kad 20 metų amžių galime laikyti pradiniu momentu, tačiau svarbiausia yra ne chronologinis amžius, bet psichologiniai pokyčiai. Suaugusio žmogaus gyvenimas gali būti skirstomas į tris pagrindinius periodus: jauno suaugusio ( apytiksliai 20-35 metų), vidutinio amžiaus( arba pagyvenusio) suaugusio ( apytiksliai 35-65 metų) ir senatvės apytikriai nuo 65 metų.
Suaugusių žmonių raidos stadijos nėra tokios ryškios kaip vaikų. Tačiau daugelis raidos psichologų teigia, kad tam tikros suaugusio žmogaus stadijos yra, tačiau jos daugiau priklauso nuo socialinio negu nuo biologinio amžiaus. Iš dalies žmogaus socialinis amžius priklauso nuo jo ekonominės padėties. Socialinis amžius labiau priklauso nuo kultūros veiksnių negu nuo biologinių, tačiau pastarųjų įtaka taip pat yra reali.
Atskiriems suaugusio žmogaus gyvenimo periodams būdingi tam tikri tikslai, užduotys, sunkumai, krizės, fiziniai pokyčiai.

Jauno suaugusio žmogaus užduotys

Pagal R. Havighurstą
1. SUSIRASTI VYRĄ( ŽMONĄ)
Kartais vietoje vedybų pasirenkamas nuolatinis draugas( draugė), su kuriuo kuriamas bendras gyvenimas. Pirmosios vedybos ne visada sėkmingos, tad žmonės skiriasi ir vėl tuokiasi. Daugumai žmonių vedybos yra svarbios, nepasisekus – po kiek laiko bandoma vėl susirasti pastovų partnerį arba partnerę.

2. IŠMOKTI KARTU GYVENTI SU IŠRINKTUOJU( IŠRINKTĄJA)
Tai nėra lengva, nes kiekvienas partneris gali turėti skirtingus įsitikinimus, skirtingą būdą, ne visada yra galimybių prieš vedybas ilgesnį laiką praleisti kartu ir pamatyti, koks jis arba ji yra kasdienybėje. Dažnai Lietuvoje dėl butų stokos vedusieji turi dalintis patalpomis su vyro arba žmonos giminėmis, todėl tenka išmokti sugyventi ir su jais. Dažnai trūksta privatumo, kad vedusieji galėtų nesivaržydami lytiškai bendrauti.

3. PRADĖTI ŠEIMĄ
Kai kurie vyrai išsigąsta padidėjusios atsakomybės bei pasikeitimų šeimoje( trys – tai nebe du, žmonos dėmesys nukrypsta į kūdikį, mylimoji tampa kūdikio motina). Tenka mokytis tėviškų, motiniškų elgesių.

4. AUGINTI VAIKUS
Kūdikiui gimus, reikia prisitaikyti prie naujų sąlygų. Žmona kurį laiką lieka namuose, sumažėja šeimos pajamos, žmonai kartais kyla abejonių, ar ji gerai padarė atsisakydama profesinės karjeros ir pasirikdama vedybas bei motinystę, atsiranda įtampa dėl darbų pasidalijimo, vyro pagalbos auginant vaikus.

5. IŠLAIKYTI NAMUS
Gausėjant šeimai, didėja ir reikalavimai. Kaip viską parūpinti? Kaip viską sutvarkyti? Kaip pasidalyti pareigomis?