Apie pedagogo veiklą

Referatas
 5
Microsoft Word 63 KB
6 puslapiai

Pedagogo funkcijos referatas. Pedagogine veikla referatas. Referatas mokytoja. Sutvarkytas referatas. Pedagogo funkcijos referatas. Pedagogine veikla referatas. Referatas mokytoja. Sutvarkytas referatas.

Įvadas

Kiekvienas mokytojas siekia, kad jo pamokos būtų įdomios, padėtų mokiniams įsisąmoninti mokomąją medžiagą, ugdytų jų kūrybiškumą ir norą daugiau sužinoti. Šiuos siekius padeda įgyvendinti aktyvaus mokymosi metodai, ne tik įgalinantis geriau įsisąmoninti mokymo turinį, bet ir plėtojantys mokinių gebėjimą kritiškai mąstyti, taikyti įgytas žinias tiek įprastomis, tiek naujomis sąlygomis.
Mokytojai atlieka labai svarbų vaidmenį. Žinoma, jie padeda mokiniams išmokti svarbių sąvokų, faktų, įgyti įgūdžius, tačiau mokymasis turi peržengti šias ribas: to, kad mokiniai išmoksta pakartoti mokytojų pateiktas mintis, tekstus ir veiksmus, nepakanka. Mokytojai turi padėti mokiniams pamėgti mokymąsi, pajusti vidinį ryšį su mokymo dalykais. Mokytojai privalo padėti mokiniams įgyti naujų žinių bei įgūdžių, leidžiančių jiems prasmingai tyrinėti ir paaiškinti pasaulį.
Pedagogika yra ugdymo mokslas, arba teorija; pedagogija yra ugdymo menas, arba praktika.Pedagogika pamoko apie naujųjų kartų ugdymą, apie jų ruošimą gyvenimo tikslams siekti. Pedagogija yra pats ugdomasis darbas, kuriuo naujosios kartos yra ruošiamos gyvenimo reikalams.
Pedagogui praktikui, be pedagoginių gabumų ir patyrimo, reikalingas ir tam tikras supratimas, kuris gaunamas refleksijos keliu visų pirma iš nuosavo patyrimo. Bet susidarymas pedagoginių pažiūrų tik iš nuosavo patyrimo toli gražu yra nepakankamas. Pedagogikos mokslas yra ne kas kita, kaip visos žmonijos patyrimas, sutvarkytas, apibendrintas, paaiškintas, padaugintas moksliškosiomis išvadomis ir suvestas į sistemą.
Iš pedagogikos mokslo pedagogas praktikas gali turėti daugeriopos naudos: pirma, pedagogika palengvina pedagogui asmeninio sąmoningo patyrimo įsigijimą, antra, pedagogika paskatina pedagoginę pažangą, trečia, sykiu su didesniu sąmoningumu, tikrumu ir pažangumu pedagogika įneša į ugdymo praktiką didesnį tikslingumą ir planingumą.
Gali būti gerų mokytojų auklėtųjų, ir neturinčių teorinio išsilavinimo pedagogikos srityje, moksliškai pasiruošę pedagogai praktikoje kartais pasirodo menkais mokytojais auklėtojais. Atsitinka tai todėl, kad ugdymo praktikai toli gražu nepakanka vieno tik teorinio susipratimo, kad teorinį pasiruošimą ugdymo praktikai tam tikru laipsniu gali atstoti asmeninė intuicija, ugdymo tradicijos, įgimti pedagoginiai gabumai ir kt. Vis dėlto, esant visoms kitoms sąlygoms lygioms, teorinis pedagoginis paruošimas yra pedagogui praktikui visuomet tam tikras pliusas, jei, žinoma, jie nėra tapęs klaidingos teorijos auka. Jei vis dėl to pedagogika laikoma praktiniu mokslu, tai vien ta prasme, kad jos objektas yra žmogiškasis veikimas, būtent...