Apie ES ir nato

Referatas
 5
Microsoft Word 90 KB
10 puslapiai

Pratarmė

Apie Europą kaip apie vientisą kultūrinę ir civilizacinę erdvę kalbama jau nuo senovės, o raginimai ir netgi bandymai suvienyti skirtingas Europos tautas yra žinomi nuo pat Karolio Didžiojo laikų. 1995 m. birželio 12 d. pasirašius Europos sutartį, steigiančią Europos Bendrijų ir Lietuvos Respublikos asociaciją, prasidėjo nuoseklus Lietuvos teisės derinimas su Europos Bendrijų teise, todėl yra reikalingos vis išsamesnės ir tikslesnės žinios apie ją. Sudarydama minėtąją sutartį, Lietuva įsipareigojo laiduoti, kad jos teisė bus palaipsniui suderinta su Bendrijos įstatymais.

TIKSLAI

1. Supažindinti su organizacijomis, kuriose yra Lietuva.

UŽDAVINIAI

1. Supažindinti su NATO oraginazija: tikslai, istorija, priklausančios šalys ir t.t.
2. Supažindinti su ES organizacija: tikslai, istorija, priklausančios šalys ir t.t.

NATO

KAS YRA IR KO SIEKIA NATO?

NATO - tai Šiaurės Amerikos ir Europos šalių bendros gynybos organizacija, siekianti užtikrinti savo narių saugumą ir stabilumą. Tačiau NATO nėra vien tik karinė organizacija. NATO taip pat sukūrė aktyvaus bendradarbiavimo tarp valstybių narių mechanizmą, kuris visų pirma yra politinio pobūdžio, skatinantis bendrą gynybos planavimą, konsultacijas krizių valdymo, ekonomikos, mokslo, aplinkos apsaugos bei kitose srityse. Karinių operacijų metu NATO veiksmai pagrįsti visų valstybių narių susitarimu. Toks principas visiškai išsaugo valstybių suverenitetą ir politinę nepriklausomybę.
NATO, kaip gynybinio aljanso, veikimo pagrindą sudaro 5-asis Šiaurės Atlanto sutarties straipsnis: "Šalys susitaria, kad ginkluotas puolimas prieš vieną ar daugiau iš jų bus laikomas puolimu prieš visas; todėl šalys sutaria, kad kiekviena iš jų, pasinaudodama individualios ar kolektyvinės gynybos teise, pagal Jungtinių Tautų Chartijos 51 straipsnį padės puolamajai šaliai , įskaitant ir ginkluotos jėgos panaudojimą tam, kad būtų išsaugotas saugumas Šiaurės Atlanto regione. Tokios priemonės nutraukiamos, kai Saugumo Taryba imasi būtinų priemonių tam, kad būtų atkurta ir palaikoma tarptautinė taika ir saugumas."
Būtent 5-asis Šiaurės Atlanto sutarties straipsnis padaro organizaciją tokią patrauklią, ypač mažesnėms valstybėms, nesugebančioms apsiginti nuo išorės priešo vien tik savo pajėgomis. Aljanso šalių karinių pajėgų sujungimas ir įsipareigojimas ateiti į pagalbą nelaimės atveju gerokai padidina kiekvienos NATO narės saugumą ir stabilumą.

NATO ISTORIJA

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, Europai iškilo nauja Sovietų Sąjungos grėsmė. Dar prieš karą Sovietų Sąjunga aneksavo...