Apie antrąjį kristaus atėjimą

 5
Microsoft Word 60 KB
6 puslapiai

APIE KRISTAUS ANTRĄJĮ ATĖJIMĄ.

Kristaus atėjimas
Jau apie 2000 metų krikščionys švenčia pirmąjį Jėzaus atėjimą - Kalėdas. Šiandieną jau ne visi gali atsakyti ką mes švenčiame per Kalėdas. Vieniems tai tik artimųjų prisiminimo ir susitikimo metas, kitiems eglutė skarota, tretiems dovanų draugams ir artimiesiems proga. Visa tai nėra blogi dalykai jeigu neužgožia mums prakartėlės.
Pasaulyje jau pradedama drausti minėti Kalėdas kaip Jėzaus gimimo šventę. Pagal Europos Žmogaus teisių tribunolo Strasbūre 2009.11.03 nutarimą (už jį balsavo ir Lietuvos atstovė) draudžiami daugelį metų buvę Italijos mokyklų klasėse kryžiai .
Šiandieną televizijos laidoje jau pasakojama kaip buvo šlapinamasi ant Jėzaus portreto (Larry David HBO televizijos 2009.10.25 laidoje “Curb your enthusiasm“) , 6 tūkstančių žiūrovų akivaizdoje deginamas Šv. Raštas (2009.11.15 Marilyn Mansono koncertas Rygoje) . Nemažai ženklų visuomenėje, gamtoje ir Bažnyčioje yra lyg artėjančios pabaigos užuominos. Užuominos, primenančios mums Šv. Rašto užbaigimo sakinį: „Ateik, Viešpatie Jėzau“ (Apr 22,20).
Mes žinome ne tik kad tyliąją naktį gimė Išganytojas bet kad ir Viešpaties nuo amžių nustatytu laiku įvyks antrasis Jo atėjimas: „Savo dieną pasirodys ir Žmogaus Sūnus“ (Lk 17, 24). Apie tai nedviprasmiškai pasakyta: „Vėl sugrįšiu ir jus pas save pasiimsiu“ (Jn 14, 3). Kažko laukia ir visas Pasaulis. Judėjai - savojo Mesijo; islamo išpažinėjai - gelbėtojo Mahdžio, nors sunitai ir šiitai jį skirtingai įsivaizduoja; gnostikai savaip suprasto Kristaus; kai kurios sektos laukia senovės Egipto dievo Ozyrio sugrįžimo. Laukia ir demonai, Jėzui sakę: „Atėjai pirm laiko mūsų kankinti?“ (Mt 8,29). Tik krikščionys tiki ir laukia Išganytojo - Jėzaus Kristaus.
Neįmanoma bent kiek sąmoningai tikėti Jėzaus Kristaus dievybe ir krikščioniškojo apreiškimo tiesa ir tuo pačiu metu neigti ar kaip nors menkinti pažadėtąjį Jėzaus Kristaus atėjimą. Mokymas apie antrąjį atėjimą griauna milijonų žmonių planus bei viltis. Jie nori valgyti, gerti ir linksmintis, niekam nesikišant į jų gyvenimo būdą.

Kaip ateis?
Kaip Jėzus palikdamas Žemę apaštalams matant pakilo į dangų, „ir debesis jį paslėpė“ (Apd 1,9) toks bus ir sugrįžimas apie kurį jiems du vyrai baltais drabužiais (angelai vadinami vyrais baltais drabužiais, žr. Jn 20, 11) tada ir pasakė: „sugrįš taip pat, kaip esate jį matę žengiant į dangų“ (Apd 1, 9). Taigi, ateis „dangaus debesyse su didžia galybe ir šlove“ (Mt 24, 30; Lk 21, 27), „liepsnojančioje ugnyje“ (2 Tes 1, 7). „Visos žemės tautos… pamatys Žmogaus...