Apie a baranausko anykščių šilelį

Lietuvių referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 38 KB
2 puslapiai

Anykščių šilelį Baranauskas sukūrė per dvejas 1858m. ir 1859 m. vasaros atostogas Anykščiuose.Poetas valingai kaupė gimtųjų Anykščių krašto realijas, folklorinių poetiką bei frazeologiją.Paskutinį postūmį imtis plunksnos galėjo sukelti poeto paliudyti ,,lyg peiliu smogę’’ seminarijos dėstytojo žodžiai, kad lietuvių kalba - prastuolių kalba, nederanti poezijai.Tą pačią vasarą jis pradėjo rašyti, siekdamas įrodyti, kad suniekinta lietuvių kalba, kaip neprilykstantčia Pono Tado kalbai,galima parašyti kūrinį,nenusileidžiantį AMickevičiaus poezijai.O poemos ,,diegas’’,anot poeto žodžių, prasikalęs 1858 m. vasarą, išgirdus apstulbinusį tėvo posakį ,,liemuo liemenį plaka’’.
Anykščių šilelis - poema, vaizduojanti Anykščių krašto girių istoriją, pradedant pagoniškosios Lietuvos šventaisiais ąžuolynais, iškirstais krikšto, paskui karų ir marų metais, o galutinai - XIXa. viduryje prasidėjus pramoniniam girių naikinimui, jau nusiaubusiam Vakarų Europą, baigiant jauno šilelio puoselėjimu ir gynimu nuo caro pareigūnų smurto.Inventoriniai Anykščių žemių aprašai liudija anykštėnų pastangas senųjų girių vietoje apželdinti jaunutį šilelį, dar švieži buvo 1846m. carinių pareigūnų smurto įvykiai.Ir pats poetas, dar valščiaus raštininkas, padėjo žmonėms raštais ginti atimamus miško plotus. Anykščių girių istorijos tema natūraliai susilieja su Lietuvos likimo tema.
Poemos įžangos ir pabaigos strofos - nykus dabarties, iškirstų girių, kalnų kelmuotų, pakalnių nuplikusių vaizdai- tarsi nuslopinto 1831m. sukilimo represijų pėdsakai, juodos spalvos rėmais pabrėžia pagrindinį poemos pasakojimą apie praeitį.Praeitis, atvirkščiai, žaižaruoja spalvų, kvapų, garsų euforija,byloje istorijos ir tautosakos realijomis,legendomis ,padavimais.
Poemos pirmoji pusė - įkvėptas pasakojimas apie Anykščių šilelio samanų,uogų, grybų,...