Apgyvendinimo paslaugu struktura

Referatas
 5
Microsoft Word 46 KB
3 puslapiai

Turinys

Turinys2
Įvadas3 1. Apgyvendinimo sektoriaus struktūriniai modeliai4 2. Apgyvendinimo įstaigų klasifikavimas6
3. Apgyvendinimo įstaigų svečių poreikių ypatumai8
Išvados9 Literatūros sąrašas9

Įvadas

Šiandien mes turizmą priimame kaip didelį XXI a. fenomeną, kaip vieną iš šviesiausių reiškinių mūsų laikmety, kuris įsiskverbia į visas mūsų gyvenimo sferas ir keičia supantį pasaulį ir landšaftą. Turizmas tapo vienu iš svarbiausių ekonomikos faktorių, todėl mes nagrinėjame jį ne paprastai, kaip išvyką arba poilsį. Turizmas pasireiškia kelionių įvairumu ir apima asmenis, keliaujančius ir atvykstančius į vietas, esančias už įprastos aplinkos ribų, poilsio tikslu.
Viena iš turizmo sudėtinių dalių yra apgyvendinimo paslauga. Apgyvendinimo paslauga – tai juridinių ir fizinių asmenų sudarytos būtinos apgyvendinimui sąlygos ir veiklos, kuria tenkinami turisto nakvynės bei higienos poreikiai, rezultatas.

 Tyrimo tikslas: susipažinti su apgyvendinimo paslaugų rinkos struktūra.
 Tyrimo uždaviniai:
1. Apibūdinti apgyvendinimo sektoriaus struktūrinį modelį.
2. Susipažinti su apgyvendinimo įstaigų klasifikavimu.
3. Susipažinti su apgyvendinimo įstaigų svečių poreikių ypatumais.
 Darbo metodika: literatūros analizė ir internetas.

1. Apgyvendinimo sektoriaus struktūriniai modeliai

Pasaulyje yra daug įvairių apgyvendinimo įstaigų. Skiriasi jų tipai, dydis, organizacinė struktūra, kategorijos ir kt.
Siūlomi įvairūs apgyvendinimo sektoriaus struktūriniai modeliai, kurių pagrindu imami skirtingi kriterijai. Aptarnavimo paslaugos gali būti skirstomos į tam tikras grupes pagal įvairius kriterijus, pvz.:
1. pagal aptarnavimo laipsnį- pilno aptarnavimo ar savitarnos;
2. pagal mokėjimą už paslaugas – mokamos ar nemokamos;
3. pagal stacionarumą – pastovios arba mobilios (kruizai, traukiniai);
4. pagal vietą – miestuose ar kaimo vietovėse;
5. agl turistų kelionės tikslus – komerciniai viešbučiai, atostogų centrai ar kt.;
6. pagal savarnkiškumo laipsnį – nepriklausomi arba grandinės (priklausantys vietinėms ar tarptautinėms grandinėms,...