Apareigos ir asmeninės laimės konfliktas j marcinkevičiaus dramoje mažvydas

Anglų referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 34 KB
2 puslapiai

APareigos ir asmeninės laimės konfliktas J.Marcinkevičiaus dramoje “Mažvydas”


Iš garbingos praeities šiandien galime semtis stiprybės. Amžininkų ir rašytojų dėka galime pakelti laiko uždangą ir pažvelgti į tolimus laikus, sužinoti apie tautos šaknis. Jos glūdi giliai: pirmuosiuose įrankiuosse, pirmosiose lietuviškose raidėse ir lietuviško rašto posmuose. lietuvos šaknys - tai ir jos garsūs žmonės, kurie gerbė, tobulino, kūrė, saugojo ir gynė nuo nutautėjimo mūsų kalbą. Vienas iš tokių žmonių yra Martynas Mažvydas - lietuviškojo rašto “tėvas”. Galbūt dabar jau nekalbėtume bočių kalba, gal apie lietuvių tautą jau kalbėtume tik būtuoju laiku, jei nebūtų gimęs M.Mažvydas? juk tauta be rašto pasmerkta dvasiniam žlugimui. Todėl mažvydo nuveiktą darbą galima prilyginti žygdarbiui. Šį žygdarbį apdainavo J.Marcinkevičius vienoje savo draminės trilogijos dalyje “Mažvyde”. Šio kūrinio pagrindinė idėja kaip tik ir yra Martyno Mažvydo žygdarbis savo tautai.
Pagrindinis dramos konfliktas - tai pareigos ir asmeninės laimės nesuderinamumas. Kiek daug Mažvydas iškentėjo, patyrė skausmo, blaškėsi, kad galėtų įvykdyti savo pareigą tėvynei, įduoti jai pagrindinį kultūros įrankį - raštą.
Martynas Mažvydas dėl savo įsitikinimų buvo išguitas iš Lietuvos ir dabar gyvena kitoje Nemuno pusėje. Mažvydo širdį graužia ilgesys, bet jis negali grįžti į Lietuvą, kadangi dėl to jis turėtų išsižadėti savo tikėjimo, gyvenimo tikslo. Todėl jis dažnai stovi prie lango į Nemuno pusę, kurio kitame krante - Lietuva. Mažvydas netgi sugalvoja įsistiklinti langą, nes tada geriau “matysis Nemunas ir kitas krantas, / ir dar toliau” Matysis Lietuva Meilė gimtajam kraštui atsispindi ir jo rūpestyje dėl ąžuoliuko, atplukdyto Nemunu. Mažvydas rūpinasi juo tarsi tai būtų ne paprastas medelis, o kažkas brangaus ir švento. Šiam ąžuoliukui...