Antrosios Lietuvos sovietizacijos laikų žemėlapis

Istorijos testai
Testas
 5
Microsoft Word 26 KB
1 puslapis

Lietuva antrosios sovietizacijos metais testas. Lietuva antrosios sovietizacijos metais testas.

Žemėlapis

Klausimai:

1. Kokį Lietuvos laikotarpį atspindi šis žemėlapis
2. Kada prasidėjo ir baigėsi šis laikotarpis?
3. Ką žymi 4 nr. pažymetos linijos?
4. Ką žymi 5 nr. pažymėtos linijos?
5. Kaip buvo vadinamos teritorijos žemėlapyje pažymėtos skaičiais 1, 2 ir 3?
6. Kokia apygarda pažymėta 6 nr. ?
7. Kokia apygarda pažymėta 7 nr. ?
8. Kokia apygarda pažymėta 8 nr. ?
9. Ką žymi šis sutartinis ženklas - ∆ ?
10. Ką žymi šis sutartinis ženklas - ‡ ?


Žemėlapio atsakymai:
1. Žemėlapis atspindi rezistencinio sajudžio (arba partizanų kovų) Lietuvoje laikotarpį.
2. Šis istorijos laikotarpis truko nuo 1944 iki 1953 m.
3. 4 nr. Pažymėtos linijos žymi Lietuvos partizanų, 1944-1953 m. kovojusių prieš sovietinę valdžią sričių ribas.
4. 5 nr. pažymėtomis linijomis yra sritys skirstomos į apygardas.
5. Lietuvos laisvės kovos sajudžio organizacinė struktūra:
Vakarų lietuvos (jūros) sritis (1)
Pietų lietuvos (nemuno) sritis (2)
Rytų lietuvos (karaliaus mindaugo, arba kalnų) sritis (3)
6. Dainavos apygarda.
7. Vytauto apygarda.
8. Žemaičių apygarda.
9. Partizanų kovinių junginių suvažiavimas 1949 m. įkurtas LLKS.
10. Didžiausi partizanų susiremimai su MGB...