Antrojo pasaulinio karo eiga 1939 - 1945 metais

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 117 KB
15 puslapiai

Antro pasulino liektuvai referatas. Antrojo pasaulinio karo artilerija referatas. Antro pasulino liektuvai referatas. Antrojo pasaulinio karo artilerija referatas.

1.(1939 m. rugsėjis - 1941 m. birželis)

Agresija prieš Lenkiją
1939 rugpjūčio 23 d. sudaryta SSRS ir Vokietijos nepuolimo sutartis, Hitleriui leido nebebijoti karo dviem frontais. 1939 m. rugsėjo 1 - osios rytą Vokietijos armija įsiveržė i Lenkiją. Pėstininkų ji turėjo pusantro karto daugiau už priešą, artilerijos - 2,8 karto, tankų - 5 kartus. 2800 vokiečių lėktuvų priešinosi tik 840 lenkų lėktuvų, kurių dauguma buvo pasenusios konstrukcijos.
Stipriais tankų ir aviacijos smūgiais lenkų frontas buvo sužlugdytas. Jau rugsėjo 13 dieną vokiečių kariuomenė apsupo Varšuvą. Spalio pradžioje lenkų kariuomenė nustojo priešintis. Rugsėjo 17 d. Maskvoje buvo paskelbta, kad Lenkijos valstybė nebeegzistuoja. Raudonoji armija pasinaudodama tuo, kad didžioji lenkų kariuomenės dalis kovojo prieš Vermachtą, lengvai užėme rytinę Lenkijos dalį. Okupuotose lenkų žemėse nacistai iškart ėmesi žiauraus teroro, mažai nuo jų atsiliko ir "išvaduotojai" iš rytų. Hitleris tikėjosi, kad Lenkijos užpuolimas nesukels didelio karo, bet jo viltys neišsipildė.

2.Keistasis karas

Didžioji Britanija ir Prancūzija rugsėjo 3 d. paskelbė karą Vokietijai. Ši triuškindama Lenkiją, prie vakarinės sienos laikė nedidelę armiją, tačiau prancūzų kariuomenės vadovybė tuo nepasinaudojo ir puolimo nepradėjo. Didžioji Britanija tik du mėnesius ligi karo pradžios įvedė visuotinę karo prievolę ir turėjo mažai kariuomenės.
Užgrobęs Lenkiją Hitleris pasiūlė Prancūzijai ir Didžiajai Britanijai sudaryti taiką, pripažinti jo pergalę. Vakarų valstybės tokio siūlymo nepriėmė. Abiejų pusių armijos stovėjo viena prieš kitą ir laukė. Šis laukimas, gavęs keistojo karo pavadinimą, buvo naudingas Vokietijai. Ji permetė i Vakarus Lenkijoje nebereikalingus dalinius, mobilizavo šimtus tūkstančių vyrų.
Norėdama pagerinti savo padėtį jūrose, Vokietija 1940 m. balandžio mėn. netikėtai užpuolė Daniją ir Norvegiją. Pirmoji buvo okupuota be pasipriešinimo, o Norvegijoje vokiečiams iškart pavyko užimti tik pietinę dalį su sostine Oslu. Šiaurineje dalyje mūšiai vyko ilgiau, bet taip pat baigėsi vokiečių laimėjimu.

3.Vokietijos puolimas Vakaruose ir mūšis dėl Didžiosios Britanijos

1940 m. gegužės 10 dieną Hitlerio armija pradėjo gerai parengtą puolimą. Ji įsiveržė i Prancūziją ir į neutralias valstybes - Nyderlandus, Belgiją, Liuksemburgą. Jėgų santykis, palyginti su 1939 m. rudeniu, buvo pasikeitęs vokiečių naudai. Jų tankai bei aviacija buvo techniškai pranašesni ir sutelkti pagrindinių smūgių kryptimi. Per dvi savaites vermachtas okupavo šias valstybes ir prasiveržė...