Antrojo pasaulinio karo datų kalendorius

Konspektas
 5
Microsoft Word 44 KB
3 puslapiai

Užsienio ssrs politika 2-ojo pasaulinio karo pradžioje. Užsienio ssrs politika 2-ojo pasaulinio karo pradžioje. Ssrs politika antrojo pasaulinio karo pradzioje referatai. Antrojo pasaulinio karo datų konspektas. Ssrs politika antrojo pasaulinio karo pradzioje referatai. Antrojo pasaulinio karo datų konspektas.

Antrojo pasaulinio karo datų kalendorius
Antrojo pasaulinio karo pradžia
Agresija prieš Lenkiją
1939 08 23 – Buvo sudaryta SSRS ir Vokietijos nepuolimo sutartis(Molotovo-Ribentropo paktas.)
1939 09 01 – Vokietija užpuola Lenkiją.
1939 09 01 – Vokiečių kariuomenė apsupa Varšuvą.
1939 09 17 – Maskvoje paskelbta, kad Lenkijos valstybes nebeegzistuoja.
Keistasis karas
1939 09 03 – Didžioji Britanija ir Prancūzija paskelbė karą Vokietijai.
1940 04 – Vokietija netikėtai užpuolė Danija ir Norvegiją.
Vokietijos puolimas Vakaruose ir mūšis dėl Didžiosios Britanijos
1940 05 10 – Hitlerio armija pradėjo gerai parengtą puolimą. Ji įsiveržė į Prancūziją ir į neutralias valstybes – Nyderlandus, Belgiją, Liuksemburgą.
1940 06 14 – Be mūšio užimamas Paryžius.
1940 06 22 – Prancūzija kapituliuoja.
1940 05 – Vietoje Čemberleno ministru pirmininku tapo ryžtingas kovos su nacizmu šalininkas Vinstonas Čerčilis. Jis atmetė bet kokius sandėrius su Hitleriu ir energingai vadovavo savo tėvynei kare.
1940 08 – Prasidėjo „mūšis dėl Britanijos“.Daug buvo sugriovimų, žuvo keliolika tūkstančių taikių gyventojų, tačiau vokiečiai iki spalio pabaigos neteko 1100 lėktuvų. „Mūšis dėl Britanijos“ Vokietijai buvo nesėkmingas.
Karas Balkanuose
1940 rudenį – Graikiją užpuola Italija. Italai patiria pralaimėjimą.
1941 03 – Jugoslavijoje buvo nuversta Vokietijai nepalanki vyriausybė, ir tada Hitleris nusprendė pradėti karą prieš abi Balkanų valstybes.
1941 04 06 – Vokiečių, italų ir jų sąjungininkų – vengrų ir bulgarų – armijos įsiveržė į Jugoslaviją.
Jugoslavija kapituliuoja.
1941 04 21 – Vokiečių kariuomenė užėmė Atėnus, o birželio pradžioje po kruvinų mūšių ir Kretos salą.
SSRS užsienio politika Antrojo pasaulinio karo pradžioje
SSRS ir Vokietijos bendradarbiavimas
1939 09 17 – RA pradėjo puolimą ir užėmė Lenkijos, kuri jai atiteko slaptu rugpjūčio 23d. Stalino ir Hitlerio susitarimu.
1939 09 28 – Vėl susitiko SSRS ir Vokietijos užsienio reikalų ministrai. Jie pasirašė Sovietų Sąjungos ir Vokietijos draugystės ir sienų sutartis.
1939 10 – SSRS ir...