Antroji sovietine okupacija Lietuvoje

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 88 KB
11 puslapiai

Lietuvos antroji sovietine okupacija. Lietuvos antroji sovietine okupacija.

LIETUVA NAUJOMIS SOVIETINIO REŽIMO SĄLYGOMIS
( 1953- 1988m. )

Politinė padėtis. 1953m. kovo 5d. mirus J. Stalinui, Maskvoje
prasidėjo kova dėl valdžios. SSRS represinio aparato vadovas L. Berija,
stengdamasis įsitvirtinti valdžioje, pradėjo keisti iki tol vykdytą
nusikalstamą nacionalinę politiką.(Varnienė, J. Istorijos konspektai. 1998,
V.). Jis iškėlė idėją, kad sąjunginių respublikų partinio ir valstybinio
aparato darbuotojai turi būti vietos žmonės, įstaigose turi būti vartojama
tautinė kalba. L. Berija Lietuvą lygino su Vokietijos Demokratine
Respublika ir planavo represiniuose organuose įvesti patarėjų
instituciją.1953m. balandžio mėnesį L. Berija, paskambinęs A. Sniečkui,
piktinosi, kodėl Lietuvoje tiek daug rusų, kodėl antrieji sekretoriai
rusai, kodėl gerai gyvena kunigai. Buvo aišku, kad L. Berija A. Sniečkaus
valdžioje nepaliks.1953m. birželio mėnesį prasidėjo rusakalbių
vadovaujančių darbuotojų prievartinis išsiuntimas iš Lietuvos. 1953m. iš
Lietuvos į Maskvą buvo atšaukta daugiau kaip 3000 žmonių, iš jų 1133
represinių organų, 269 partiniai, 793 ministerijų ir kitų žinybų
darbuotojai. L. Berijos atviras polinkis į diktatūrą, politinės intrigos
bei naujos nacionalinės politikos skatinimas nulėmė jo žlugimą. 1953m.
birželio 26d. L. Berija, kaip “ buržuazinių nacionalistų ir tarptautinio
imperializmo agentas “ suimtas, vėliau sušaudytas. Į SSRS vadovybės viršūnę
iškilo N. Chruščiovas ir G. Malenkovas. 1953m. birželio- liepos mėnesio
įvykiai keitė padėtį ir Maskvoje ir Lietuvoje. Politiniai pokyčiai Maskvoje
turėjo nemažą įtaką Lietuvos nacionalių santykių raidai. Nuo 1956m.
Lietuvoje rusifikacija stabilizavosi, pradėta daugiau pasitikėti
vadovaujančiais darbuotojais lietuviais, valstybiniame ir visuomeniniame
gyvenime imta plačiau vartoti lietuvių kalbą, suaktyvėjo tautinės kultūros
plėtotė. 1953m. liepos 19d. raudona vėliava buvo pakeista į naują 3 spalvų
( raudona, balta ir žalia ) LTSR vėliavą, kuri turėjo simbolizuoti Lietuvos
“ suverenumą “. Šalyje prasidėjo naujas politinis kursas- stalininio režimo
liberalizacija.(Tininis, V. Sovietinė Lietuva ir jos veikėjai. 1994, V.).
N. Chruščiovo įsitvirtinimas valdžioje užtruko net iki 1958m. N. Chruščiovo
politinės ir ūkinės reformos keitė politinę padėtį ir Lietuvoje. Atsirado
ūkio savarankiškumo, tautinės kultūros, lietuvių kalbos atgaivinimas ir
įtvirtinimas.(Varnienė, J. Istorijos konspektai. 1998, V.).
Lietuvos politinį ir visuomeninį gyvenimą kontroliavo LKP ir LTSR
valdžios organai, jiems padėjo SSRS...